Mall för karta över kundresan

I en mall för kartläggning av kundresan kan du notera alla de handlingar, känslor och tankar som en kund upplever när hen använder en produkt. Registrera dig för Lucidspark!

Använd den här mallen

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in

Genom att registrera dig godkänner du våra användarvillkor och bekräftar att du har läst och förstår vår integritetspolicy.

Mall för karta över kundresan

Vad är en kundresekarta?

För att ditt företag ska lyckas måste du göra dina kunder nöjda – och för att göra dem nöjda måste du förstå dem. En karta över kundresan kan hjälpa dig.

Den här mallen för en kundresekarta hjälper dig att kartlägga en hypotetisk kunds upplevelse av ditt företag. Du kartlägger kontaktpunkter i din tjänst och hur kunden kan reagera på dem, och samlar in insikter längs vägen. Denna process hjälper dig att förädla kundserviceupplevelsen till något sömlöst som inspirerar till varumärkeslojalitet.

Fördelar med kartläggning av kundresan

Din produkt må vara ett tekniskt mirakel, men om den inte uppfyller kundernas behov betyder det ingenting. En kartläggning av kundresan bidrar till att fokusera strategin på kunderna och vad de vill ha. Genom att använda de insikterna för att förändra verksamheten kan du öka vinsten.

Kanske kommer du att upptäcka att du har ägnat för mycket tid åt att utveckla en funktion som kunderna egentligen inte vill ha, eller så kanske du upptäcker att något som kunderna efterfrågar försenas eftersom det finns en specifik uppgift som inget team har ett tydligt ansvar för. Informationen från kundresekartan kan göra det tydligare vilka förändringar som är nödvändiga.

Hur man skapar en karta över kundresan i Lucidspark

Kom igång med vår mall för karta över kundresan. Följ de här stegen:

1. Förbered dig noggrant

Innan du börjar måste du tänka igenom två saker: vad du hoppas uppnå genom att skapa kartan, och vem du skapar kartan för.

Se till att du har ett tydligt mål, som att nå nya kunder eller öka kvarhållningen, och skapa en detaljerad kundpersona baserad på undersökning av befintliga kunder. (Du kanske vill prova vår mall för användarpersona för det här steget!) Fyll i information om personen och dennes situation längst upp i mallen.

2. Lägg till kontaktpunkter

Kontaktpunkter är de ställen där personan interagerar med eller upplever ditt varumärke. En kontaktpunkt kan vara att registrera sig för ett onlinekonto eller att göra ett köp – helt beroende på vad som är aktuellt för ditt företag.

När du har fastställt kontaktpunkterna delar du upp dem i faser och lägger till dem i kolumnerna i mallen. Under kontaktpunkterna kan du kartlägga vad kunderna tycker om kontaktpunkterna och lägga till alla tankar du har med hjälp av klisterlappar.

3. Få nya infallsvinklar

Du kommer att behöva hjälp om du vill göra denna kundresekarta så exakt som möjligt. Dina medarbetare kommer att ha nya perspektiv, och du behöver deras input. Se till att dela mallen med dem i Lucidspark, så kan ni samarbeta om den i realtid.

4. Ta nästa steg

Se vad du kan lära dig av din karta: var och hur går det att förbättra kundupplevelsen? Använd frihandsteckningar eller emojis för att markera förbättringsområden. Försök att skapa en ny karta som inte visar vad som händer just nu, utan istället vad du vill ska hända.

Återigen, hämta in feedback från andra intressenter så att du undviker missar i det fortsätta arbetet. Testa omröstningsfunktionen i Lucidspark för att besluta om vilka idéer som är bäst att gå vidare med.

När ni är redo kan ni vidta åtgärder och göra strategiska förändringar med vetskapen om att ni har kundernas intressen i åtanke.

Relaterade mallar

Tjänsteplan

Användarundersökning och kundresekartläggning i Lucid

Användarpersona

Tratt-affinitetsdiagram

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.