Facilitera produktivare möten och workshops

Få ut det mesta av tiden tillsammans. Använd Lucidspark för att fånga teamets bästa idéer, samordna er kring prioriteringar och gå direkt från idé till handling.

Registrera dig gratis

Den perfekta verktygslådan för att facilitera möten

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner som visuella aktiviteter och ramar med klisterlappar

Förbered möten bättre

Skapa en visuell agenda för att ge deltagarna en tydlig bild av mötets mål och ramar. Ge alla som vill möjlighet att lägga till idéer eller frågor i förväg.

En konceptuell bild som visar visuella aktiviteter och kommenterar i Lucidspark

Skapa engagerande interaktiva upplevelser

Öka deltagandet med isbrytare och visuella aktiviteter. Låt deltagarna använda privat läge och lyft fram teammedlemmar som är tystare eller tänker annorlunda med hjälp av breakout-ytor.

En konceptuell bild som visar Facilitator Tools och projektplaneringsfunktioner i Lucidspark

Guida diskussioner och beslutsfattande

Använd laserpekaren för att hålla deltagarna fokuserade på den viktigaste informationen. Erbjud mallar och aktiviteter som hjälper deltagarna att organisera, kategorisera och prioritera idéer.

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner som dynamiska tabeller och visuella aktiviteter

Gör uppföljningen enkel

Dokumentera individuella bidrag och gruppbeslut när ni träffas. Skapa därefter åtgärdspunkter, fördela uppgifter och mät framstegen – allt på en samlad arbetsyta i Lucidspark.

Faciliteringsfunktioner i Lucidspark

Utsändning

Laserpekare

Breakout-ytor

Ramar och banor

Presentationsläge

Medarbetarfärger

En bild som representerar ett Lucidspark-meddelande

Utsändning

Dela realtidsuppdateringar och tillkännagivanden med alla sessionsdeltagare på Lucidspark-arbetsytan.

Bild som representerar Lucidspark laserpekare

Laserpekare

Rita på fri hand med laserpekaren för att hålla deltagarna fokuserade på en specifik del av arbetsytan.

En bild som representerar Lucidspark breakout board

Breakout-ytor

Dela upp en stor grupp genom att skapa breakout-ytor för aktiviteter eller diskussioner i mindre grupper.

En bild som representerar Lucidsparks ramar och stigar

Ramar och banor

Använd ramar för att lyfta fram innehåll på en arbetsyta. Skapa vägar för att guida medarbetare mellan ramarna.

Bild som representerar Lucidspark presentationsläge

Presentationsläge

Omvandla Lucidspark-arbetsytan till en bildpresentation som kan delas eller exporteras till Google Kalkylark och PDF.

Bild som visar färgkodningen av deltagare i Lucidspark

Medarbetarfärger

Tilldela varje medarbetare en färg och använd funktionen Visa författare för att se vem som har lagt till eller redigerat varje klisterlapp.

Fler resurser

Blogginlägg med experttips för facilitering

Lär dig göra varje möte mer samarbetsinriktat och produktivt.

Lärandeväg för kreativ facilitering

Vägled teamet från komplexa problem till kreativa lösningar.

Samordna med visuella aktiviteter

Se hur visuella aktiviteter i Lucidspark ökar samordningen under möten.

Facilitera produktivare möten med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.