Se till att ditt agila utvecklingsteam är samordnat

Håll kontakten och fatta beslut snabbare. Använd Lucidspark för att hålla teamen uppdaterade under standups, sprintplaneringar och retrospektiv.

Registrera dig gratis

Den perfekta verktygslådan för agil utveckling

En konceptuell bild som visar olika projektplaneringsfunktioner i Lucidspark

Avgränsa och prioritera projekt

Samla teamet på en arbetsyta i Lucidspark för planering, jämförelse av tillvägagångssätt under projektets livscykel samt omvandling av idéer till praktiska nästa steg.

En konceptuell bild som visar en sprintplaneringstavla med simbanor i Lucidspark

Konsolidera projektdokument

Skapa en databas för alla gemensamma planer, uppgifter och leveranser. Integrera Lucidspark-arbetsytor med appar för uppgiftshantering för att centralisera resurserna än mer.

En konceptuell bild som visar anteckningar i Lucidspark som konverteras till uppgifter via Jira-integrationen

Effektivisera sprintplaneringen

Nå konsensus om sprintmål snabbare. Använd visuella aktiviteter för att prioritera idéer och integrera Lucid med Jira för ökad tydlighet och förbättrat samarbete mellan team.

En konceptuell bild som visar klisterlappar organiserade i simbanor och anslutna via frihandslinjer i Lucidspark

Samarbeta kring PI-planering

Dela visionen genom en tydlig plan som belyser kapacitet, leveranser, risker och beroenden för varje enskilt team. Se till att alla team är samordnade och att alla beroenden vägs in. 

En konceptuell bild som visar koncept som utvärderas på ett rutnät med hjälp av visuella aktiviteter i Lucidspark

Gör retrospektiven mer effektiva

Använd en mall eller utgå från en tom arbetsyta för att organisera data på ett sätt som passar intressenterna. Utnyttja visuella aktiviteter för att få insikter om vad som ska göras härnäst.

Agila funktioner i Lucidspark

Tidslinjer

Dynamisk tabell

Mallar

Bädda in Lucid

Lucid-kort

Visuella aktiviteter

Användningsfall Sidor Agila utvecklingstidslinjer

Tidslinjer

Skapa tidslinjer för att visa tidigare händelser och framtida planer. Lägg till detaljer som status, tilldelade personer och uppskattningar.

Användningsfall Sidor Agila utvecklingstidslinjer

Dynamisk tabell

Organisera idéer för att upptäcka mening och få insikter, planera arbetet visuellt och vidta åtgärder snabbare.

Användningsfall Sidor Agila utvecklingsmallar

Mallar

Effektivisera sprintplaneringen med arbetsflödesmallar, projekttidslinjer, kartor över berättelser med mera.

Användningsfall Sidor Agil utveckling Bädda in

Bädda in Lucid

Bädda in din Lucidspark-arbetsyta i dokumentation som skapats i Google, Microsoft eller Confluence.

Användningsfall Sidor Agil utveckling Lucid

Lucid-kort

Använd Lucid-kort för att gå från idéer till konkreta steg med hjälp av verktyg för uppgiftshantering som Jira och Azure DevOps.

Användningsfall Sidor Agil utveckling Visual

Visuella aktiviteter

Fatta mer välgrundade beslut med interaktiva aktiviteter som gör feedback handlingsbar.

Fler resurser

Översikt över agil metodik

Upptäck vad den agila metodiken är, hur den fungerar och varför den är viktig.

Kurs i agil projektledning

Lär dig utnyttja Lucidspark för samarbetsbaserad produktledning.

Verktygslåda för agila möten

Få tips och mallar för att hålla agila möten i en hybridmiljö.

Samordna agila team med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.