Inspirera till effektivare brainstorming

Öka kreativiteten och gör idéer genomförbara. Använd Lucidspark för att samla teamet i realtid eller när som helst på en oändlig arbetsyta.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för brainstorming

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner, såsom ramar, visuella aktiviteter, projekttidslinjer och timern

Skapa ett kreativt flöde

Främja kreativitet genom att minimera distraktioner. Dela en whiteboard, ställ in en timer och låt deltagarna snabbt lägga till idéer med hjälp av bland annat klisterlappar och bilder.

En konceptuell bild som visar Collaborative AI som används för att generera idéer från en prompt på en Lucidspark-tavla

Utnyttja kraften i AI

Fastna inte redan innan ni kommit igång. Använd Collaborative AI för att starta upp brainstormingen, utforska nya riktningar och sammanfatta slutsatser och åtgärdspunkter.

En konceptuell bild som visar ramar och behållare som organiserar innehåll i Lucidspark

Skapa tydlighet genom att strukturera idéer

Lägg till former, linjer, ramar och behållare för att visuellt organisera och koppla samman ämnen. Öka teamets gemensamma förståelse genom att bryta ner komplexa koncept.

En konceptuell bild som visar en isbrytare skapad med hjälp av visuella aktiviteter i Lucidspark

Skapa kopplingar

Inled brainstormingen med en isbrytare. Etablera en miljö som uppmuntrar delning av idéer och som får hela teamet att delta och vara engagerade.

En konceptuell bild som visar klisterlappar, emojis, frihandsteckning och samarbetsmarkörer på en Lucidspark-tavla

Brainstorm i realtid eller när som helst

Underlätta en synkron, virtuell brainstormingsession för ett utspritt team, eller ge deltagarna flexibiliteten att lägga till idéer och ge feedback asynkront.

Funktioner för brainstorming i Lucidspark

Collaborative AI

Dynamiska tankekartor

Mallar

Kommentera, chatta, reagera

Visuella aktiviteter

En konceptuell bild av Collaborative AI i Lucidspark

Collaborative AI

Generera idéer, upptäck och sortera viktiga teman och sammanfatta snabbt brainstormingsessionen.

En konceptuell bild av en dynamisk brainstormingsession på Lucidspark

Dynamiska tankekartor

Använd ett mer organiserad och effektiv metod för att visualisera och koppla ihop tankar.

En konceptuell bild av Lucidspark brainstorming mallar

Mallar

Kom igång med brainstormingen snabbare med mallar som utformats för att öka innovation och samarbete.

En konceptuell bild av Lucidspark-reaktion, emoji och kommentarsfunktioner

Kommentera, chatta, reagera

Gör det enkelt för hela teamet att samarbeta och kommunicera om idéer som har dykt upp på whiteboarden.

En konceptuell bild av Lucidspark Visual Activities

Visuella aktiviteter

Fatta mer välgrundade beslut med interaktiva aktiviteter som gör feedback handlingsbar.

Fler resurser

Effektiv brainstormingguide

Få tips för att upptäcka de bästa idéerna och driva innovation.

Sluta fastna vid det tomma arket papper

Läs om fem vanliga affärsutmaningar som AI kan lösa.

Kurs i tydlig mötesstruktur

Ge teamet förutsättningar för framgång genom bättre hybridmöten.

Inspirera till effektivare brainstorming med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.