Effektivisera det strategiska visionsarbetet

Förbättra planeringsprocessen. Använd Lucidspark för att samla team var som helst, enas kring prioriteringar och skapa dokumentation som kommunicerar visionen.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för strategiskt visionsarbete

En brainstormingsession i Lucidspark som visar klisterlappar och integrerade appar för webbkonferenser

Var värd strategisessioner i hybridformat

Fånga upp idéer, planer och feedback i realtid eller asynkront. Utnyttja integrationer med mötesprogram som Zoom, Microsoft Teams och WebEx för sömlöst samarbete.

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner, såsom ramar, visuella aktiviteter och en projekttidslinje

Definiera affärsmålen

Organisera mål med hjälp av en mall för affärsmodeller och strukturera sedan strategin på en produktfärdplan. Använd klisterlappar och former för att markera milstolpar och samla in feedback.

En konceptuell bild som visar klisterlappar som är organiserade i en dynamisk tabell

Prioritera affärsbehoven

Skapa en karta över intressenter i en dynamisk tabell för att få tvärfunktionell samordning av idéer, uppgifter, milstolpar och projektbehov. Skapa konsensus med visuella aktiviteter och omröstningar.

En konceptuell bild som visar olika funktioner för att organisera idéer och information i Lucidspark

Få acceptans från intressenter

Använd ramar för att organisera innehållet på arbetsytan och skapa banor för att göra presentationen enkel att följa. Lämna kommentarer och tagga teammedlemmar för att dela och hämta in feedback.

Funktioner för strategiskt visionsarbete i Lucidspark

Mötesintegrationer

Laserpekare

Visuella aktiviteter

Dynamisk tabell

Ramar och banor

Breakout-ytor

Mötesintegrering online genom Lucidspark

Mötesintegrationer

Ge team möjlighet att ses genom att ansluta Lucid till Zoom, Microsoft Teams och WebEx.

En bild av ett Lucidspark-dokument med hjälp av en laserpekare

Laserpekare

Rita på fri hand med laserpekaren för att hålla deltagarna fokuserade på samma del av arbetsytan.

En bild av ett Lucidspark-dokument med visuella aktiviteter

Visuella aktiviteter

Fatta mer välgrundade beslut med interaktiva aktiviteter som gör feedback handlingsbar.

En bild av ett Lucidspark-dokument med en dynamisk tabell

Dynamisk tabell

Organisera de strategiska behoven och planerna efter teamets kapacitet, uppgiftsberoenden och tidslinjer.

Bild av ramarna på ett bord av Lucidspark

Ramar och banor

Använd ramar för att lyfta fram innehåll och skapa banor som guidar medarbetarna mellan ramar.

En bild av en breakout board som används i Lucidspark

Breakout-ytor

Dela upp en stor grupp genom att skapa breakout-ytor för aktiviteter eller diskussioner i mindre grupper.

Fler resurser

Guide till strategisk planering

Få tips och mallar för att skapa en plan som fungerar som en GPS för teamet.

Artikel om misstag vid strategisk planering

Lär dig om de sju misstag som många organisationer gör och vad som ska göras istället.

Video om Lucid för strategisk planering

Se hur Lucid använder Lucid för effektivare sessioner om strategisk planering.

Effektivisera det strategiska visionsarbetet med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.