Förbättra varje aspekt av projektplaneringen

Gör snabba framsteg i projekt. Använd Lucidspark för tydliga och kreativa planeringssessioner som samordnar intressenter, tydliggör arbetsflöden och effektiviserar processer och beslutsfattande.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för projektplanering

En konceptuell bild som visar Lucidspark funktioner för projektplanering och mötesfacilitering

Sammanför tvärfunktionella team

Skapa en enda källa till sanning där all projektdokumentation kan nås av medarbetarna. Gör det enkelt att dela milstolpar och leveranser med intressenter.

En konceptuell bild som visar visuella aktiviteter och kommenterar i Lucidspark

Facilitera engagerande planeringssessioner

Höj nivån på Big Room Planning-, OKR- och projektplaneringssessioner genom att ge varje medarbetare en röst. Använd visuella aktiviteter, breakout-ytor och omröstningar för att göra sessioner interaktiva.

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner för visuell uppgiftshantering

Spåra framsteg

Övervaka statusen för både enskilda leveranser och de övergripande framstegen mot projektets mål. Visualisera och hantera risker och driv samtidigt projektet framåt.

Funktioner för projektplanering i Lucidspark

Mötesintegrationer

Inbäddade länkar

Dynamiska tabeller och tidslinjer

Ramar

Visuella aktiviteter

Faciliteringsverktyg

den här bilden visar ett projektplaneringsmöte

Mötesintegrationer

Ge team möjlighet att ses genom att ansluta Lucid till Zoom, Microsoft Teams och WebEx.

en bild som föreställer samarbete i Lucidspark

Inbäddade länkar

Bädda in dina Lucidspark-arbetsytor i externa dokument (och vice versa) för att konsolidera projektinformation.

Bild som visar dynamisk tabell och tidslinje

Dynamiska tabeller och tidslinjer

Organisera all projektinformation i en dynamisk tabell och använd tidslinjer för att markera milstolpar och deadlines.

en visuell representation av ramar i Lucidspark

Ramar

Organisera projektinnehåll med ramar och använd banor för att enkelt presentera en översikt för intressenter.

Bilder som visar visuell aktivitet vid Lucidspark

Visuella aktiviteter

Samordna snabbt kring nästa steg genom att använda visuella aktiviteter för att bättre förstå och prioritera projektleveranser.

Bild som representerar Lucidspark facilitator-verktyg

Faciliteringsverktyg

Håll brainstormsessioner och team fokuserade med funktioner som ”ta ledningen” och ”timer”.

Fler resurser

Artikel om hybrid projektledning

Lär dig planera komplexa projekt med utspridda teammedlemmar.

Video om visuell planering med tidslinjer

Se fördelarna med att kombinera Lucid-kort och tidslinjer i Lucidspark.

Verktygssats för enkel dokumentation

Få tips och mallar speciellt utformade för projektledare.

Förbättra varje aspekt av projektplaneringen med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.