Ulepszaj każdy aspekt planowania projektu

Użyj Lucidspark do przejrzystych i kreatywnych sesji planowania, które ułatwiają koordynację zaangażowanych osób, wyjaśniają organizację pracy oraz usprawniają procesy i podejmowanie decyzji.

Zacznij

Idealny zestaw narzędzi do planowania projektów

Obraz koncepcyjny przedstawiający funkcje Lucidspark do planowania projektów i ułatwiania spotkań

Łącz zespoły międzyfunkcyjne

Utwórz jedno źródło wiedzy, z którego poziomu wszyscy współpracownicy będą mieli dostęp do całej dokumentacji projektu. Ułatw udostępnianie kamieni milowych i rezultatów zainteresowanych osobom.

Obraz koncepcyjny przedstawiający działania wizualne i komentarze w Lucidspark

Ułatwiaj angażujące sesje planowania

Przenieś sesje na wyższy poziom, umożliwiając udział wszystkim współpracownikom. Korzystaj z interaktywnych funkcji, takich jak panele graficzne, tablice rozdzielcze i głosowanie.

Obraz koncepcyjny przedstawiający różne funkcje Lucidspark do wizualnego zarządzania zadaniami

Śledź postępy

Monitoruj status poszczególnych wyników i ogólny postęp w realizacji celów projektu. Wizualizuj i ograniczaj ryzyko, zapewniając postęp.

Funkcje planowania projektów w Lucidspark

Integracje spotkań

Linki osadzone

Tabele dynamiczne i osie czasu

Ramki

Zadania wizualne

Narzędzia moderatora

ten obraz przedstawia spotkanie dotyczące planowania projektu

Integracje spotkań

Zacznij pracę zespołową twarzą w twarz, łącząc Lucid z Zoom, Microsoft Teams i WebEx.

obraz przedstawiający współpracę w lucidspark

Linki osadzone

Osadzaj swoje tablice Lucidspark w dokumentach zewnętrznych (i odwrotnie), aby konsolidować informacje o projekcie.

Obraz przedstawiający dynamiczną tabelę i oś czasu

Tabele dynamiczne i osie czasu

Porządkuj wszystkie szczegóły projektu w tabeli dynamicznej oraz używaj osi czasu, aby wyróżniać kamienie milowe i terminy.

wizualna reprezentacja klatek w lucidspark

Ramki

Dodawaj ramki, aby porządkować zawartość projektu, i używaj ścieżek, aby łatwo prezentować podsumowania.

Obrazy przedstawiające aktywność wizualną w Lucidspark

Zadania wizualne

Panele graficzne pozwalają lepiej zrozumieć rezultaty projektu i nadawać priorytety. Wszystko to z kolei przekłada się na bardziej skoordynowane i produktywne kolejne etapy prac.

Obraz przedstawiający narzędzia moderatora Lucidspark

Narzędzia moderatora

Utrzymuj burzę mózgów i swój zespół na właściwej drodze dzięki funkcjom takim jak przejęcie prowadzenia i licznik czasu.

Dodatkowe zasoby

Zestaw narzędzi do łatwej dokumentacji

Korzystaj ze wskazówek i szablonów zaprojektowanych specjalnie dla liderów projektów.

Artykuł o hybrydowym zarządzaniu projektami

Dowiedz się, jak planować złożone projekty mimo rozproszonych członków zespołu.

Planowanie wizualne z wykorzystaniem wideo z osiami czasu

Zobacz korzyści płynące z połączenia Kart Lucid z osiami czasu w Lucidspark.

Ulepsz każdy aspekt planowania projektu dzięki Lucidspark

Zacznij

Zacznij

  • Cennik
  • Indywidualny
  • Zespół
  • Przedsiębiorstwo
  • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyUstawienia plików cookiePolityka plików cookie

© 2024 Lucid Software Inc.