Skapa samsyn om användarundersökningar och kundresekartläggning

Bygg bra produkter med en kundcentrerad inställning. Använd Lucidspark för att samarbeta under hela användarundersökningen, dela insikter mellan team och håll alla uppdaterade.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för användarundersökningar

En konceptuell bild som visar olika Lucidspark-funktioner, såsom ramar, visuella aktiviteter, projekttidslinjer och timern

Utforska kundernas behov

Använd grafik för att få en djupare förståelse av kundernas mål och stötestenar och förvandla sedan dessa insikter till olika kundpersonor som driver strategi och engagemang.

En konceptuell bild som visar data och feedback organiserad i Lucidspark

Kartlägg kundresan

Skapa resekartor för att se produkten ur användarnas synvinkel. Sammanställ alla undersökningar och all projektdokumentation för att förenkla och effektivisera analysen.

En konceptuell bild som visar klisterlappar, emojis, frihandsteckning och samarbetsmarkörer på en Lucidspark-tavla

Facilitera effektiva arbetspass

Samla teamet för att dela idéer och identifiera luckor i användarupplevelsen. Använd klisterlappar, bilder, emojis med mera för att göra sessionerna interaktiva och produktiva.

En konceptuell bild som visar visuella aktiviteter och kommenterar i Lucidspark

Samordna intressenter

Utnyttja en delad visuell arbetsyta för att brainstorma och agera på möjligheter att förbättra användarupplevelsen. Använd visuella aktiviteter och röstning för att uppnå konsensus om nästa steg.

Funktioner för användarundersökningar i Lucidspark

Ramar och banor

Dynamisk tabell

Gästmedarbetare

Inbäddade länkar

Visuella aktiviteter

Universell arbetsyta

Lucidspark ramar och stigar

Ramar och banor

Gör det möjligt för intressenter att snabbt gå igenom innehåll och enkelt formulera planer för kundlojalitet.

Lucidspark Dynamic Tables

Dynamisk tabell

Organisera undersökningarna i en dynamisk tabell för att enkelt kartlägga beroenden och gemensamma teman.

Lucidspark gästsamarbete

Gästmedarbetare

Lägg till kunder som gästmedarbetare för att säkerställa att deras behov och mål täcks in.

Inkorporerar länkar i Lucidspark

Inbäddade länkar

Bädda in externa dokument från integrerade appar i Lucidspark-arbetsytor för att konsolidera användarundersökningar.

Lucidspark visuella aktiviteter

Visuella aktiviteter

Använd visuella aktiviteter som isbrytare vid planeringssessioner eller för nå samsyn om brister och prioriteringar.

Lucidspark Universal Design

Universell arbetsyta

Växla snabbt mellan Lucidspark och Lucidchart för att använda funktioner som gör resultatet användbart.

Fler resurser

Artikel om Lucid för produkter och UX

Se hur Lucid använder Lucid för att driva innovation i produkt- och UX-team.

Video om Lucid för användarundersökningar

Lär dig hur Lucid använder Lucid för att samla in och förstå kundfeedback.

Undersökningar inför produktutveckling

Upptäck fördelarna med att integrera användarundersökningar i produktutvecklingen.

Skapa samsyn om användarundersökningar och kundresekartläggning med Lucidspark

Kom igång

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.