Mall för Business Model Canvas

Ändra den här mallen för Business Model Canvas för att kartlägga din affärsmodell och identifiera sätt att testa eller optimera den. Samarbeta med andra för att visualisera kostnadsställen, resultatenheter och värdeerbjudanden.

Använd den här mallen

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in
Mall för Business Model Canvas

Vad är Lucidspark Business Model Canvas?

När det handlar om att starta ett företag – eller om att utveckla ett befintligt företag – är planeringen avgörande. Men kanske finns det inte tid (eller behov av) att göra en fullständig affärsplan. Åtminstone inte med detsamma.

Det här här som en Business Model Canvas-layout kommer in i bilden. En Business Model Canvas är ett ensidigt dokument som beskriver affärsplan och strategi. Om företaget vore ett fartyg skulle en Business Model Canvas hjälpa till att besvara den viktiga frågan: Flyter hon?

Verksamheten kommer inte att gå runt om den gör av med mer pengar än den tjänar in. (Förhoppningsvis är detta ingen nyhet för någon!) Innan du startar ett företag är det viktigt att du överväger vad i affärsmodellen som genererar kostnader och intäkter. När man skapar en affärsmodell med hjälp av Business Model Canvas delas hela processen upp i bara nio steg. Vi går igenom dem nedan. Använd Lucidspark för att enkelt skapa din Business Model Canvas.

Hur du använder Lucids mall för Business Model Canvas

Business Model Canvas-mallarna från Lucid är avsedda att vara snabba och effektiva. Du vill kunna fokusera på dokumentets innehåll, inte på strukturen. Och med Lucids mall för en Business Model Canvas behöver du inte tänka på strukturen över huvud taget.

Använd vår mall för Business Model Canvas för att skapa en tom affärsmodell och gå igenom de här nio stegen.

 1. Värdeerbjudande: Vilket problem har dina kunder och hur ska du lösa det åt dem?
 2. Kundrelationer: Hur kommer du att kommunicera och bygga upp en relation med dina kunder? Varje kommunikationstillfälle bör framhålla din produkt eller ditt varumärke som en lösning på ett visst problem.
 3. Kundsegment: För vilka personer och organisationer skapas värde? Skriv en lista.
 4. Kanaler: Vid vilka tillfällen interagerar du med kunderna för att leverera värde? Hur köper de din produkt? Det ska vara enkelt för kunderna att tacka ja till din lösning!
 5. Nyckelpartners: Vilka personer, företag eller andra enheter är du beroende av för att leverera din produkt till kunderna? Det kan vara distributörer, leverantörer etc.
 6. Nyckelaktiviteter: Vilka aktiviteter är absolut nödvändiga för att skapa, leverera och marknadsföra din produkt? Det är dina nyckelaktiviteter.
 7. Nyckelresurser: Vilka resurser behöver du för att skapa, leverera och marknadsföra din produkt? Om det inte är viktigt är det inte en nyckelresurs.
 8. Kostnadsstruktur: Hur mycket kommer att spenderas på nyckelresurser, -partners och -aktiviteter? Det är ungefär så mycket som det kommer att kosta att driva företaget.
 9. Intäktsströmmar: Hur kommer kunderna att köpa produkten och hur mycket kommer den att kosta? Handlar det om ett engångsköp eller en prenumeration?

Med Lucidspark kan du bjuda in andra till din arbetsyta så att de kan bidra med sina idéer eller ge feedback. Om affärsplanen och strategin är redo att presenteras kan du även använda presentationsläget för att omvandla klisterlapparna till ett mer välpolerat bildspel.

Strategyzer logo

Strategyzer

Vårt syfte är att frigöra miljontals människors potential att skapa värde för sig själva, för organisationer, och för samhället. Vi lyckas när det blir tydligt för inspirerade personer hur de ska driva sund tillväxt och bygga oövervinnerliga företag över hela världen. Läs mer om Strategyzer här.

Relaterade mallar

Starta, stoppa, fortsätta

EVBox-kundresan

Lean canvas

Övning för mina bästa/sämsta sidor

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.