Verktyg för kartläggning av användarberättelser

Lucidspark är en virtuell whiteboard som hjälper dig och ditt team att få fram de bästa idéerna genom samarbete. Registrera dig för ett kostnadsfritt provabonnemang idag.

Registrera dig gratis
Se videon

Fånga hela användarupplevelsen med vårt program för kartläggning av berättelser

 • Fokusera på användarna vid planering och utveckling

  En välgjord karta över användarberättelser besvarar frågan ”Vad behöver mina kunder, och hur ger jag dem det?” Med hjälp av ett verktyg för kartläggning av användarberättelser kan du och ditt team definiera era kunder och visualisera deras behov medan era produkt- och utvecklingsteam arbetar för att utveckla eller förbättra kundupplevelsen. Skapa enkelt en visuell översikt över hur användare interagerar med din produkt, vilka stötestenar produkten löser samt vilka funktioner som kan läggas till för att uppnå dina mål.
   

 • Prioritera användarberättelser för att förbättra användarupplevelsen

  Prova kartläggning av användarberättelser för att planera med användaren i centrum. Du och ditt team kan kartlägga individuella och generella användarberättelser för att prioritera vilka som har störst inverkan på kundresan, för att därefter identifiera de krav och funktioner som behöver implementeras. Använd din karta över användarberättelser för att identifiera potentiella hinder och få produkt-, utvecklings- och marknadsföringsteam uppdaterade kring produktvisionen.
   

 • Skapa idéer på en obegränsad, anpassningsbar arbetsyta

  I vårt program för kartläggning av användarberättelser finns en obegränsad arbetsyta som du kan använda för att skriva ner idéer och uppgifter, granska krav och brainstorma potentiella funktioner – på en och samma plats. Samla alla idéer på en enda plats för att hjälpa teamet att se både helheten och detaljerna i visionen. Med funktioner som klisterlappar, frihandsteckning och mallar kan du snabbt få ner idéer på papper och organisera dem precis som du vill.
   

 • Låt teamet jobba smartare, inte hårdare

  Lucidspark är det enda verktyget för kartläggning av användarberättelser som låter team samarbeta i realtid, oavsett enhet, operativsystem och tidszon. Samordna teamet kring kundupplevelsen med en bekväm röstningsfunktion som låter dig publicera resultaten. @mentionsAnvänd kommentarer, @omnämnanden och chatt i redigeraren för att omedelbart lyfta fram idéer och ge feedback. Med färgkodade uppdateringar kan du och ditt team gå igenom idéer, uppgifter och funktioner utan att missa några detaljer.
   

 • Ta nästa steg med dina favoritappar

  Med våra kraftfulla integrationer kan du ta användarberättelsen till de appar som teamet redan använder. Anslut till Google Drive och Slack för att enkelt komma åt, redigera och dela din karta över användarberättelsen och håll hela teamet uppdaterat om användarupplevelsen. Lucidspark är helt integrerat med Lucidchart, så det går att exportera arbetet för att planera sprintar och skapa funktioner, och sedan återvända till Lucidspark för att fortsätta idéprocessen.
   

Kom igång med vårt program för kartläggning av användarberättelser i fem steg

 1. Börja från början eller använd en mall

  Börja med en tom arbetsyta i Lucidspark eller använd en mall för användarberättelsekartor för ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Bjud in teammedlemmar och andra medarbetare för att samla in fler synpunkter.

 2. Ange användaraktivitet

  Lägg till individuella klisterlappar för varje användaraktivitet på din arbetsyta, eller ladda upp dina klisterlappar i bulk från valfri Excel- eller CSV-fil.

 3. Lägg till uppgifter och underuppgifter

  Kartlägg användaruppgifter och underuppgifter för varje aktivitet som komplement till användarupplevelsen och för att ta reda på hur den kan förbättras.

 4. Prioritera användarberättelser

  Gå igenom varje användarberättelse i gruppen och prioritera dem baserat på beroenden och den funktionalitet som ger din kund mest värde.

 5. Exportera användarberättelsekartan till Lucidchart

  Exportera din Lucidspark-arbetsyta direkt till Lucidchart för att börja planera din sprint och tilldela uppgifter till produkt- och utvecklingsteamen.

Påbörja din första whiteboard

Vanliga frågor om vårt verktyg för att kartlägga användarberättelser

See Lucidspark in action

A demo of a sample Lucidspark brainstorming board is shown, with lots of active participation from the four participants across the entire board. Next, a rapid series of close ups demonstrating some Lucidspark features: Writing on a sticky note, drawing a circle around an idea, starting a 30-second timer, crossing an item off an agenda, adding emoji reactions to a sticky note, and sharing a board with collaborators in the share settings. The video then continues to demo features in line with the narrator's audio for the remainder of the video. The video ends with the Lucidspark logo and tagline Where ideas ignite.

Kom igång med en Lucidspark-mall

Mall för karta över användarberättelse

Mall för karta över kundresan

wireframe-mallar för mobil

Se varför Lucidspark är den virtuella whiteboard-lösningen för det utvecklande företaget

Läs mer

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.