Ett bättre sätt att samarbeta

Dela dina idéer på en flexibel arbetsyta som gör det enkelt att utbyta återkoppling, skapa idéer i realtid och utforska möjligheter tillsammans. Låt inte geografin begränsa samarbetet. Bygg på en delad innovationsyta med ditt team på distans eller personligen.

Registrera dig gratis

Se idéerna föröka sig

Utnyttja kraften i samskapande. Anteckna idéer på klisterlappar, lägg till former och uttryck dig med frihandsskisser. Inspireras av teamets bidrag och låt idéerna flöda.

Samarbete när det är som bäst

Oavsett om ni finns på samma kontor eller inte kan ni samlas på en visuell arbetsyta som är byggd för ditt team. Använd den mobil- eller webbaserade appen och diskutera idéer i realtid med kommentarer, @omnämnanden och chatt inuti produkten. Och med plats för ett obegränsat antal medarbetare kan alla få bidra.

Se till att alla får göra sin röst hörd

Ge varje teammedlem möjlighet att delta genom att rösta fram den bästa idén. Beräkna resultatet och gruppera idéerna efter antal röster. Det är ett enkelt sätt att effektivisera beslutsfattande och verkligen lyssna på teamet.

Kreativt samarbete, men utan kaoset

Färgkoda linjer, former och teckningar från varje bidragsgivare för att hålla reda på arbetet. Starta timern för att underlätta timeboxing-aktiviteter. Samlas kring samma plats på whiteboarden med ett knapptryck. Finns det en dagordning eller andra dokument? Dela dem i anteckningsfältet.

Fler sätt som Lucidspark kan hjälpa dig

Idégenerering och brainstorming

Fånga nästa stora idé med hjälp av klisterlappar, verktyg för frihandsritning och en oändlig arbetsyta.

Läs mer

Organisering och utvärdering

Omvandla idéer till strategi genom att tagga och gruppera objekt, dela viktig återkoppling och skapa presentationsfärdiga dokument.

Strategisk analys

Växla sömlöst från idé till handling med allt som behövs för att arrangera effektiva strategisessioner på distans och fatta beslut om nästa steg.

Kundupplevelse

Samarbeta genom hela användarundersökningen genom att samla in, visualisera och dela insikterna mellan olika team.

Agile- och projektplanering

Håll dina team samlade vid ståmöten, sprintplaneringar och retrospektiv för att driva projekten framåt.

Prova det nya sättet att samarbeta

Läs mer

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.