Omvandla skisser till strategi

Prioritera affärsbehov, håll strategisessioner på distans och börja nästa intressentmöte med presentationsfärdiga dokument.

Registrera dig gratis
programvara för whiteboard online

Bestäm hur företaget ska utvecklas

Organisera mål och aktiviteter på en Business Model Canvas för att samordna dem. Därifrån kan ni skapa en strategi i en produktfärdplan och börja arbeta mot målen tillsammans på en delad visuell arbetsyta.

Prioritera affärsbehov

Se till att ditt team fokuserar på rätt uppgifter. Bygg en intressentkarta för att skapa samsyn mellan funktioner och organisera sedan att-göra-listan efter teamets kapacitet, uppgifternas relationer och lanseringsdatum.

Håll produktiva strategisessioner på distans

Ett virtuellt mötesutrymme med allt som behövs för att diskutera idéer, inspireras av varandras kreativitet och dela feedback. Håll arbetet igång med en inbyggd timer, röstningsfunktion, praktiska mallar och verktyg för frihandsteckning. Perfekt för distansteam.

Få acceptans från viktiga intressenter

Dela och be om feedback genom att tagga teammedlemmar och lämna kommentarer. När du är redo att presentera för ledningsgruppen kan du omvandla teamets samarbete till presentationsfärdigt material som förmedlar er vision.

En smidig övergång mellan idéskapande och handling

Byt från att planera till att uppnå. Hoppa in i Lucidchart och översätt dina anteckningar till arbetsflöden och processdiagram som driver ditt projekt framåt.

Fler sätt som Lucidspark kan hjälpa dig

Idégenerering och brainstorming

Fånga nästa stora idé med hjälp av klisterlappar, verktyg för frihandsritning och en oändlig arbetsyta.

Läs mer

Organisering och utvärdering

Omvandla idéer till strategi genom att tagga och gruppera objekt, dela viktig återkoppling och skapa presentationsfärdiga dokument.

Teamwork och samarbete

Få ut mesta möjliga av samarbeten med chatt inuti produkten, omröstningar och timers som hjälper till att hålla alla engagerade och fokuserade.

Kundupplevelse

Samarbeta genom hela användarundersökningen genom att samla in, visualisera och dela insikterna mellan olika team.

Agile- och projektplanering

Håll dina team samlade vid ståmöten, sprintplaneringar och retrospektiv för att driva projekten framåt.

Analysera, prioritera och förverkliga de bästa idéerna

Läs mer

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.