business model canvas

Hur man skapar och använder en Business Model Canvas

Lästid: cirka 8 min

Ämnen:

 • Strategisk planering

Vi har alla haft ögonblick av entreprenöriell inspiration. Du vet, den där korta stunden då man slås av att något faktiskt är en riktigt bra affärsidé! Oftast slutar man där. Men säg att du vill ta det ett steg längre. (När allt kommer omkring har ju faktiskt alla företag – från de globala teknikjättarna till barnens lemonadstånd på trottoaren – startat med en sådan tanke!) Vad blir ditt nästa steg?

Innan du lägger massor av timmar på att ta fram en femtio sidor lång affärsplan behöver du veta hur realistisk din affärsmodell är. Det här här som Business Model Canvas kommer in i bilden.

Business Model Canvas är i huvudsak ett ramverk för nedbantade affärsplaner – och när vi säger nedbantade menar vi verkligen nedbantade. När du använder Business Model Canvas tar du de viktigaste delarna av din affärsmodell och lägger in dem i en mall på en enda sida. 

Är du osäker på vilka de viktigaste delarna är? Oroa dig inte – vi går igenom hela processen här.

Vad är en Business Model Canvas?

En Business Model Canvas är en mall – man kan se den som ett ramverk för att organisera information om en affärsmodell. Alexander Osterwalder från Strategyzer tog fram metoden i mitten av 2000-talet och den har varit en viktig del av Lean Startup-metodiken sedan dess.

I centrum av affärsmodellen står värdeerbjudandet: vilket värde får kunderna av produkten? Det är din utgångspunkt. Därefter fylls diagrammet ut med ytterligare information om företaget och kunderna. Informationen i en Business Model Canvas bör ses som en hypotes: skulle företaget kunna överleva under de förutsättningar som presenteras? Det är ett snabbt och enkelt sätt att se om affärsmodellen är genomförbar.

business model canvas
Exempel på Business Model Canvas (klicka på bilden för att ändra den online)

Delarna av en Business Model Canvas

Som nämnts ovan är Business Model Canvas en mall. Oavsett vem som använder mallen kommer alla Business Model Canvas att se i stort sett likadana ut. De består alla av samma nio element:

 • Värdeerbjudande 
 • Nyckelpartners 
 • Nyckelaktiviteter 
 • Nyckelresurser 
 • Kundsegment 
 • Kundrelationer (Customer relationships) 
 • Kanaler 
 • Kostnadsstruktur 
 • Intäktsströmmar

Vart och ett av dessa element representeras av en ruta, och rutorna är alltid organiserade på samma sätt. Allt som relaterar till affärsinfrastruktur (partners, aktiviteter och resurser) ligger till vänster. Kundrelaterade element (segment, relationer och kanaler) ligger till höger. Ekonomirelaterade element ligger längst ner. Värdeerbjudandet ligger mitt på sidan och knyter samman alltihop. 

Layouten är det enklaste – den har redan gjorts åt dig. Låt oss istället gå igenom innehållet. Vad ska egentligen ingå i de olika delarna av en Business Model Canvas? 

Värdeerbjudande

Vad erbjuder företaget till kunderna? Vilket problem eller vilken smärtpunkt löser företaget? Hur ska företaget göra det? Svara på de här frågorna så kortfattat som möjligt (helst med en enda mening!) så har du formulerat värdeerbjudandet.

Tänk på värdeerbjudandet som en ledstjärna: det anger riktningen för alla andra delar av affärsplanen. 

Nyckelpartners

Det är inte så troligt att företaget kan tillhandahålla produkten eller tjänsten helt ensamt. Det kan handla om leverantörer eller distributörer, ett moderbolag eller andra samarbetspartners – med stor sannolikhet kommer andra aktörer att vara inblandade.

Tänk på barn som säljer citronlemonad vid vägkanten: de odlar inte sina egna citroner utan köper in dem från en livsmedelsbutik. På samma sätt är det förmodligen en förälder som lånar ut bord och kannor. Livsmedelsbutiken och föräldern är då nyckelpartners.

För att avgöra om en partner är en nyckelpartner kan du ställa den enkla frågan om affärsmodellen skulle kunna fungera utan partnern. Om partnern behövs för att verksamheten ska fungera så rör det sig om en nyckelpartner.

Nyckelaktiviteter

Aktiviteter är de åtgärder som krävs för att realisera värdeerbjudandet.

Kommer du ihåg lemonadståndet från förra avsnittet? (Det kommer att dyka upp ofta.) Vilka aktiviteter behövs för att producera och leverera produkten till kunderna? Någon måste blanda till lemonaden, hälla upp den i glas och ta emot pengar från kunderna. Alla är exempel på nyckelaktiviteter.

För att avgöra om en aktivitet är en nyckelaktivitet ställer du samma fråga som tidigare: skulle affärsmodellen fungera om inte aktiviteten utfördes?

Nyckelresurser

När du listar resurserna är det viktigt att inte bara begränsa sig till fysiska resurser. Det behövs troligen också mänskliga resurser (medarbetare), intellektuella resurser (know-how) och ekonomiska resurser. 

Kundsegment

Vem är lösningen avsedd för? En person som hjälper till vid ett lemonadstånd har inget behov av en produkt som har utvecklats för programmerare. (Det gäller åtminstone för de flesta som arbetar med lemonadstånd.)

Kundsegmenten är de människor och företag som produkten skulle ge värde till. När man listar kundsegment kan det vara bra att tänka på kunderna som olika köparpersonor.

Kundrelationer

När du har fastställt vilka kunderna är, blir nästa steg att bestämma hur man ska kommunicera och samverka med dem. Behöver kunderna support efter försäljningen? Det kan vara till hjälp att använda en karta över kundresan för att dokumentera köparupplevelsen. Med hjälp av den identifieras kontaktpunkter och man kan följa hur relationerna utvecklas. 

Kanaler

Tänk på hur du initialt når potentiella köpare. Är det genom sociala medier? SEO? Konferenser? Dessa kontaktmetoder är dina kanaler. Medan säljteamen vanligtvis ansvarar för att bygga upp och upprätthålla kundrelationer, ligger ansvaret för kanalerna till största delen hos marknadsföringsavdelningen. 

Kostnadsstruktur

När du driver ett företag måste du spendera pengar – förmodligen mer än du hade önskat. För att arbetet med nyckelverksamheter, -resurser och -partner ska fungera måste anställda få lön, material köpas in osv. Dessa utgifter utgör din kostnadsstruktur. 

Intäktsströmmar

Förhoppningsvis flödar inte pengar bara ut ur företaget. För att ditt företag ska lyckas måste det generera intäkter. Intäktsströmmarna handlar om hur pengar kommer in: hur omvandlas värdeerbjudandet till intäkter? Kanske genom en prenumeration, eller så gör kunderna ett engångsköp. Oavsett vilken modell som används är det viktigt att lista alla intäktsströmmar – när det handlar om ekonomi gäller det att vara extra noggrann. 

Hur man skapar en Business Model Canvas

Nu är du redo att lära dig hur du fyller i en egen Business Model Canvas. Att förstå de olika delarna i en Business Model Canvas är det svåraste, och det är redan avklarat. Allt som återstår är att fylla i diagrammet med din specifika affärsplan.

1. Samla intressenter och material

Oavsett om du skapar en digital eller fysisk Business Model Canvas måste du kunna fylla i rutorna i mallen. Det kan innebära att du skriver in informationen i en digital mall eller ritar upp din Business Model Canvas på en whiteboard eller på papper. (Egentligen är en digital mall det enda alternativet – vi lever trots allt på 2020-talet. Och en digital Business Model Canvas ger fördelar som ökat samarbete, enklare delning och molnbaserad lagring!)

När du fyller i fälten i din Business Model Canvas behöver du förmodligen input från marknadsföring, försäljning och andra team. Boka ett möte med de nödvändiga personerna och fyll i mallen tillsammans. Det är en snabb process – det här mötet bör bara ta mellan trettio minuter och en timme!

2. Fyll i fälten

Har du tagit fram en tom mall? Har du samlat representanter från nödvändiga team? Bra. Ni är redo att börja fylla i er Business Model Canvas. Kom ihåg att målet inte är att skapa en uttömmande affärsplan. Det handlar bara om att förtydliga de viktigaste delarna av affärsmodellen, och göra eventuella justeringar som behövs.

Börja med värdeerbjudandet och arbeta utifrån det. Om du behöver en påminnelse om innehållet i något specifikt element kan du läsa igenom listan ovan igen!

3. Testa era antaganden

En ifylld Business Model Canvas är en plan, men den är inte huggen i sten. Efter hand som teamet samlar in information och får insikter kan det hända att vissa aspekter av modellen behöver ändras. Kanske har ni angett en viss leverantör som nyckelpartner men hittar en annan leverantör med bättre priser. Eller så har ni kommit fram till att en prenumerationsmodell trots allt inte var det bästa valet. Med Business Model Canvas är tanken att det ska gå lättare att ändra på saker vid behov!

4. Anpassa och underhåll

En Business Model Canvas betraktas ofta som ett planeringsverktyg – och det är verkligen ett utmärkt sådant! – men dess användningsområden är inte begränsade till planeringsstadiet. Uppdatera din Business Model Canvas efter hand som affärsmodellen anpassas – vilket ofta görs baserat på insikter från just Business Model Canvas. Om du gör drastiska ändringar kanske du till och med vill skapa en helt ny Business Model Canvas.

En aktuell Business Model Canvas är en värdefull tillgång var du än befinner dig i affärsplanen. Oavsett om syftet är att sälja in affärsmodellen till intressenter eller om det handlar om att introducera nya medarbetare är Business Model Canvas tack vare det enkla formatet en flexibel och användbar resurs.

Business Model Canvas

Nu är det din tur att skapa en Business Model Canvas i Lucidspark.

Kom igång idag

Om Lucidspark

Lucidspark är en molnbaserad virtuell whiteboard och utgör en central del av Lucid Softwares visuella samarbetssvit. Den här banbrytande digitala arbetsytan samlar team för att brainstorma, samarbeta och sammanställa gemensamma tankar till handlingsbara nästa steg – allt i realtid. Lucid betjänar med stolthet toppföretag runt om i världen, inklusive kunder som Google, GE och NBC Universal, och 99 % av Fortune 500. Lucid samarbetar med branschledare som Google, Atlassian och Microsoft. Sedan Lucid grundades har företaget fått många utmärkelser för sina produkter, sin verksamhet och sin arbetsplatskultur. Mer information finns på lucidspark.com.

Registrera dig för Lucidspark för att få fram dina bästa idéer

Registrera dig gratis

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in

Genom att registrera dig godkänner du våra användarvillkor och bekräftar att du har läst och förstår vår integritetspolicy.

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.