Mall för flödesschema

Använd den här flödesschemamallen för att kartlägga vilket system eller vilken process som helst. Samarbeta med andra för att visualisera nuvarande tillstånd, identifiera flaskhalsar och göra förbättringar.

Använd den här mallen

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in
Mall för flödesschema

Vad är ett flödesschema?

Flödesschemat är ett av de mest grundläggande och vanligaste visuella verktygen för arbetsflödes- och processhantering. Enkelt uttryckt är det en metod som bryter ner de kronologiska stegen och faserna i en process, från början till slut, med hjälp av en serie symboler, färger och former som är sammanlänkade med pilar. Den enkla designen gör flödesschemat till ett idealiskt verktyg för att analysera, hantera och utveckla arbetsflöden i en mängd olika sammanhang.

Vanliga symboler som används i flödesscheman

Flödesscheman kan vara olika komplexa beroende på processen eller arbetsflödet. De flesta flödesscheman bygger dock på några grundläggande former och symboler för att förmedla olika delar av en process:

  • Ovaler: Betecknar både början och slutet av en process
  • Pilar: Representerar ett riktat flöde
  • Diamanter: Representerar beslut som måste fattas för att gå vidare
  • Rektanglar: Beskriver de olika steg och åtgärder som måste äga rum inom en process

Fördelar med att använda en mall för flödesscheman

Här är några av fördelarna med att använda en mall för flödesscheman:

Tydligare processer och arbetsflöden: Oavsett hur komplex en process kan vara kan ett flödesschema ge en tydlig visualisering av varje steg, beslut och åtgärd i ett arbetsflöde. När varje steg kommuniceras tydligt kan intressenterna enkelt standardisera processerna, spåra framstegen och identifiera flaskhalsar.

Ökad effektivitet: Flödesschemats enkla utformning gör det till ett idealiskt verktyg för att analysera en process eller ett arbetsflöde från början till slut. Med hjälp av ett flödesschema kan team och intressenter identifiera onödiga steg för att spara tid och resurser eller ändra ordningsföljden för optimal effektivitet.

Omedelbar kommunikation: Flödesscheman över processer kommunicerar tydligt hela processen i ett enda dokument, vilket sparar värdefull tid och förebygger kommunikationsmissar. Teamets medlemmar kan få en omedelbar förståelse för processkraven och vad deras roll innebär för att uppnå önskat slutresultat.

Användningsklar dokumentation: Med flödesscheman får team möjlighet att dokumentera hela processer och arbetsflöden för att använda under planeringssessioner, dela mellan organisationer eller behålla för analys och processförbättring när ett projekt har slutförts.

Hur man använder vår tomma mall för flödesscheman i Lucidspark

Lucidsparks mall för flödesscheman är byggd för att snabbt och enkelt skapa flödesscheman. Visualisera, redigera och dela din process med dina medarbetare.

Välj din mall: Börja direkt i en tom mall eller dra den till din arbetsyta för att börja bygga upp din process. Därefter kan du lägga till, ordna om och anpassa flödesschemasymboler för att korrekt representera varje steg i arbetsflödet.

Finjustera: Anpassa enkelt varje del av din mall så att den passar teamets behov, från färger på former till tjockleken på linjer. Du kan också bädda in relevant innehåll eller dokumentation i ditt visuella objekt för att stödja din process.

Inkludera intressenter: Bjud in andra att samarbeta om flödesschemat för att säkerställa att det stämmer och få feedback innan ni går vidare. Använd frihandsteckningar, klisterlappar och kommentarer för att lyfta fram områden som behöver förbättras eller för att ge ett godkännande.

Dela och dokumentera: Skicka bilden till andra genom en delbar länk, eller importera den direkt till Lucidchart för att bygga upp en mer formell process och till och med länka data.

Relaterade mallar

PESTEL-analys

Beslutsträd

Marknadssegmenteringsmatris

4P-marknadsföringsmix

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.