Mall för beslutsträd

Visualisera alla tänkbara resultat och identifiera enkelt den åtgärd som är bäst att vidta härnäst baserat på kostnader, sannolikhet och fördelar med varje slutresultat.

Använd den här mallen

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in

Genom att registrera dig godkänner du våra användarvillkor och bekräftar att du har läst och förstår vår integritetspolicy.

Mall för beslutsträd

Vad är ett beslutsträd?

Ett beslutsträd är ett enkelt flödesschema som används för att hjälpa användare att se sina alternativ genom att låta dem visualisera alla potentiella resultat av ett beslut. Med varje beslut och resultat tydligt definierade kan du och ditt team se till att ni investerar i rätt resultat.

Beslutsträdet växer från vänster till höger och börjar med en beslutsnod vid diagrammets ”stam” som förgrenar sig till chansnoder (”grenar”) och potentiella resultat eller slutnoder som trädets ”blad”. Varje gren motsvarar en mängd information, inklusive sannolikheten för ett visst utfall, framgång kontra misslyckande och andra variabler. Genom att följa varje enskild linje i diagrammet går det snabbt att se sannolikheten för och slutresultatet av varje potentiellt utfall.

Kort sagt är beslutsträdet en effektiv nollriskmetod för att visuellt jämföra alla alternativ innan några konkreta beslut fattas.

Vad är syftet med ett beslutsträd?

Beslutsträd har oftast som syfte att antingen förutsäga resultat eller beskriva vad som ska göras i vissa situationer. I det här fallet används beslutsträdet för att förutsäga vilka resultat som är möjliga respektive sannolika och hur dessa resultat ser ut, baserat på flera olika faktorer.

Tillsammans kan ditt team använda beslutsträdet för att bedöma risker och testa flera scenarier innan ni investerar tid, pengar och resurser i en viss plan. Det gör beslutsträdet till ett oerhört kraftfullt verktyg för att:

  • Presentera potentialen för ett alternativ ur olika synvinklar
  • Undersöka tänkbara investeringar
  • Förutsäga en produkts lönsamhet
  • Få acceptans från intressenter
  • Fördela företagets resurser ansvarsfullt

Beslutsträdet kan användas på oändligt många sätt, i praktiskt taget vilket scenario som helst, helt baserat på teamets behov. Skala upp beslutsträdet så att det innehåller så många potentiella resultat som krävs för att säkerställa att du, teamet och intressenterna alla har en tydlig bild av möjligheterna. Mallar för beslutsträd kan vara till hjälp i den processen. För att komma igång kan du använda vårt onlineverktyg för att skapa beslutsträd.

Hur man skapar ett beslutsträd online med Lucidspark

Vi har delat upp hur du använder vår mall för beslutsträd i sex enkla steg. Ta en titt:

1. Bestäm en fråga eller ett tema

Starta beslutsträdet online med att definiera den fråga, det tema eller det beslut som ska utforskas. Använd frågan eller temat för att namnge Lucidspark-mallen för beslutsträdet på whiteboarden, liksom beslutsnoden.

2. Ge grenarna namn

Tänk över de möjliga valen. Märk upp grenarna som växer ut från beslutsnoden med vart och ett av de individuella alternativen. Om det behövs ytterligare grenar klickar du och drar en linje från beslutsnoden.

3. Ge bladen namn

Märk varje bladnod med en fråga eller ett val. Betrakta varje bladnod som ett möjligt ”Om, då”-påstående. Om du t.ex. investerar i alternativ 1, vad kommer då sannolikt att hända med intäkterna, med kundbasen etc.? Gör samma övning för alternativ 2.

4. Avsluta grenar

Gå igenom varje fråga som ställs i beslutsträdet och besvara varje ”Om, då”-påstående. Varje gren ska sluta i en bladnod som är märkt med det slutliga potentiella resultatet av ett beslut.

5. Presentera resultaten för intressenter

När beslutsträdet är färdigt går du igenom resultaten med samarbetspartners och intressenter för att se till att det är en korrekt representation av de verkliga möjligheterna. Dela beslutsträdet med medarbetare online och låt dem lägga till kommentarer, göra ändringar eller chatta i realtid.

Använd Lucidspark med ett färdigt beslutsträd för att vidareutveckla planen med brainstormingsessioner, visuella arbetsflöden, projektdokumentation och mycket mer.

Relaterade mallar

Flödesschema

Marknadssegmenteringsmatris

4P-marknadsföringsmix

Joharifönster

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.