Verktyg för strategisk planering

Lucidspark är en virtuell whiteboard som hjälper dig och ditt team att få fram de bästa idéerna genom samarbete. Registrera dig för ett kostnadsfritt provabonnemang idag.

Registrera dig gratis

Programvaran för strategisk planering som ger företaget ett försprång

 • Förbered, ta fram och genomför din plan

  Strategisk planering består av tre faser: insamling av data som planeringsförberedelse, framtagning av en strategisk plan, och slutligen genomförande av planen och mätning av förbättringarna. Ett verktyg för strategisk planering kan hjälpa till i analysen av uppdraget och se till att strategin stödjer det. Lucidspark gör det enkelt att utföra varje fas, från en enda central plats. Med en oändlig arbetsyta som är byggd för samarbete kan du i realtid koppla in ledningen inom ekonomi, drift och försäljning för att genomföra centrala idéer med hela teamet.

 • Visualisera målen för att ta fram den perfekta planen

  Med vår programvara för strategisk planering kan du för att nå målen skapa ett stegvist arbetsflöde från början till slut. Skapa planen visuellt genom att formulera strategiska frågor, identifiera styrkor och svagheter och förutse motgångar. Hur den strategiska planeringen går till skiljer sig åt mellan företag, så Lucidspark har flera olika mallar för strategisk planering så att teamet kommer på rätt väg. Med en obegränsad arbetsyta kan planen växa och förbättras tillsammans med strategin – plus att den förblir uppdaterad och åtkomlig för alla intresserade.

 • Få med hela organisationen utan svårighet

  Lucidspark hjälper till att förbättra målformuleringen i hela organisationen genom ständigt samarbete. Samarbeta mellan team i realtid för att få input från intressenter genom kommentarer, @omnämnanden och till och med emoji-reaktioner. Med hjälp av klisterlappar, former, bilder och frihandsteckningar kan teamet bidra och fritt koppla ihop idéer, hur teammedlemmarna än vill uttrycka dem. Använd breakout-ytor för arbete i smågrupper, rösta på idéer för att se till att alla får komma till tals och organisera hela processen med unika färger för varje medarbetare för att visa vem som har gjort vad.

 • Anslut till appar du känner till och älskar

  Våra integrationer har stöd för alla steg i den strategiska planeringen. Infoga ditt ramverk för strategisk planering i Slack, MS Teams eller ett Zoom-samtal för att skapa idéer och få omedelbar återkoppling från medarbetare. Exportera arbetsytor direkt till Lucidchart för att skapa snyggare dokumentation och importera sedan tillbaka dem till Lucidspark när de behöver vidareutvecklas. Det är till och med möjligt att integrera med Google Drive för att var som helst komma åt, redigera och dela ditt arbete. Och oroa dig inte om du använder Miro – med våra importer kan du flytta över befintliga ytor till vår flexibla arbetsyta.

Skapa eller granska visionen

 1. Skapa eller granska visionen

  En visionsformulering samlar teamet genom alla faser i den strategiska planeringen. Den bör sammanfatta vad företaget värdesätter och vad det vill åstadkomma i framtiden.

 2. Inkludera målformuleringen

  Målformuleringen beskriver de omedelbara mål och åtgärder som teamet behöver fokusera på för att slutföra projektet och upprätthålla företagets värderingar.

 3. Fokusera på mål

  När målen formuleras är det viktigt att de är mätbara och realistiska. Fastställ hur uppfyllandet av varje mål ska mätas och följas upp.

 4. Skapa en handlingsplan med programvara för strategisk planering

  Ta fram handlingsplanen genom att diskutera vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen. Att använda ett verktyg för strategisk planering hjälper till att identifiera vilka initiativ man behöver arbeta med, och vilka som ska prioriteras högst.

 5. Kom överens om en tidsplan

  Håll teammedlemmarna uppdaterade och visa intressenterna när de kan förvänta sig framsteg med en tidslinje som visar viktiga milstolpar och projekt.

Vanliga frågor om vår programvara för strategisk planering

Strategisk planering

Lean Canvas-modell

Färdplan

Se varför Lucidspark är den virtuella whiteboard-lösningen för det utvecklande företaget

Läs mer

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.