Koordynuj badania użytkowników i tworzenie map ścieżki zakupowej

Twórz doskonałe produkty z myślą o kliencie. Korzystaj z Lucidspark, aby współpracować podczas całego procesu badania użytkowników, dzielić się informacjami między zespołami i koordynować działania.

Zacznij

Idealny zestaw narzędzi do badań użytkowników

Obraz koncepcyjny przedstawiający różne funkcje Lucidspark, takie jak ramki, działania wizualne, osie czasu projektu i licznik czasu

Poznaj potrzeby klientów

Wykorzystuj elementy graficzne, aby uzyskać lepsze zrozumienie celów i punktów krytycznych klientów. Zdobyte informacje wykorzystaj do określenia wzoru przykładowego klienta oraz opracowania strategii zwiększającej zaangażowanie odbiorców.

Obraz koncepcyjny przedstawiający dane i opinie zorganizowane w Lucidspark

Mapuj ścieżkę zakupową klienta

Twórz mapy ścieżki zakupowej, aby zobaczyć produkt z punktu widzenia użytkownika. Scentralizuj całą dokumentację badawczą i projektową, aby analiza była prosta i skuteczna.

Obraz koncepcyjny przedstawiający notatki samoprzylepne, emotikony, rysunki odręczne i kursory współpracowników na tablicy Lucidspark

Zapewnij efektywność sesji roboczych

Zbierz zespół, aby członkowie mogli dzielić się pomysłami i identyfikować luki w obrębie wrażeń użytkownika. Używaj karteczek samoprzylepnych, obrazów, emotikonów i nie tylko, aby sesje były interaktywne i produktywne.

Obraz koncepcyjny przedstawiający działania wizualne i komentarze w Lucidspark

Skoordynuj pracę osób zaangażowanych

Wykorzystaj wspólną wizualną przestrzeń roboczą, aby przeprowadzić burzę mózgów i podejmować działania w celu poprawy wrażeń użytkownika. Użyj paneli graficznych i głosowania, aby osiągnąć zgodę co do kolejnych kroków.

Funkcje badań użytkowników w Lucidspark

Ramki i ścieżki

Tabela dynamiczna

Współpracownicy-goście

Linki osadzone

Panele graficzne

Uniwersalny obszar roboczy

Ramki i ścieżki Lucidspark

Ramki i ścieżki

Umożliwiaj osobom zainteresowanym szybkie nawigowanie po zawartości i łatwe sporządzanie planów zatrzymania klientów.

Tabele dynamiczne Lucidspark

Tabela dynamiczna

Uporządkuj badania w dynamicznej tabeli, aby łatwo mapować zależności i wspólne tematy.

Współpraca gościnna Lucidspark

Współpracownicy-goście

Dodawaj klientów jako współpracowników-gości, aby sprawdzić, czy rozumiesz ich potrzeby i cele.

Włączanie linków do Lucidspark

Linki osadzone

Osadzaj zewnętrzne dokumenty ze zintegrowanych aplikacji w swoich tablicach Lucidspark, aby skonsolidować badania użytkowników.

Działania wizualne Lucidspark

Panele graficzne

Wykorzystuj panele graficzne do przełamywania lodów w sesjach planowania lub do uzgodnienia luk i priorytetów.

Uniwersalny projekt Lucidspark

Uniwersalny obszar roboczy

Szybko przejdź z Lucidspark na Lucidchart i wykorzystaj funkcje, które sprawią, że Twoje badania staną się przydatne.

Dodatkowe zasoby

Lucid na potrzeby produktu i UX

Zobacz, jak Lucid wykorzystuje swoje rozwiązania do wprowadzania innowacji na potrzeby zespołów ds. produktu i UX.

Film: Lucid na potrzeby badań użytkowników

Dowiedz się, jak Lucid wykorzystuje swoje rozwiązania do gromadzenia i analizowania opinii klientów.

Badania dotyczące rozwoju produktów

Odkryj korzyści płynące z integracji badań użytkowników z rozwojem produktów.

Koordynuj badania użytkowników i tworzenie map ścieżki zakupowej dzięki Lucidspark

Zacznij

Zacznij

  • Cennik
  • Indywidualny
  • Zespół
  • Przedsiębiorstwo
  • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyWybór prywatności plików cookiePolityka plików cookie

© 2024 Lucid Software Inc.