Det är här som lärandet börjar

Är du lärare eller elev? Använd ett gratis Lucidspark-konto för att utveckla hur du arbetar med whiteboard. Registrera dig med skolans e-postadress och se hur dina idéer sprids.

Registrera dig gratis
programvara för whiteboard online

Testa en virtuell whiteboard skapad för undervisning online och i klassrummet.

Det finns goda skäl till att whiteboarden har varit en central punkt i klassrummet i årtionden. Den utgör ett bekvämt samarbetsutrymme där elever och lärare kan dela idéer och organisera tankar. Med Lucidspark kan elever och lärare använda en whiteboard tillsammans i realtid varifrån som helst. Man kan se den som en oändlig yta för alla inlärningsupplevelser.

Gör det enkelt för alla att delta

Även för de mest motvilliga eleverna blir det enkelt och engagerande att bidra till gruppens inlärning med Lucidspark. Det är inte lika överväldigande att vara med när du kan dela dina idéer i form av digitala klisterlappar och lämna roliga emoji-reaktioner som feedback. Dessutom kan lärare snabbt granska den gemensamma arbetsytan och verifiera att varje elev har bidragit. Letar du efter verktyg för en komplett elevresa? Se hur Lucidspark passar in i programsviten Lucid for Education Learning Suite.

Verktyg för lärande i grundskolan

Se med ett kritiskt öga på problemlösning

Lucidspark är en visuell arbetsyta där elever kan göra kopplingar mellan olika ämnen och utvärdera sina resonemang. Genom att samarbeta i realtid eller asynkront, i grupp eller enskilt, kan elever utforska idéer och göra sig beredda att försvara sina slutsatser och sin metodik inför klassen.

Undersök idéer ur en kreativ synvinkel

Använd en innovativ metod för problemlösning och vägled eleverna när de utforskar nya lösningar. Dra nytta av Lucidsparks flexibilitet för att uppmuntra kreativt tänkande inom alla ämnen. Försöker du få in mer aktivt lärande i din undervisning? Se hur Lucid kan hjälpa dina elever på sin inlärningsresa – både i och utanför klassrummet.

Programsvit för högre utbildning

Fler sätt som Lucidspark kan hjälpa dig

Idégenerering och brainstorming

Fånga nästa stora idé med hjälp av klisterlappar, verktyg för frihandsritning och en oändlig arbetsyta.

Läs mer

Organisering och utvärdering

Omvandla idéer till strategi genom att tagga och gruppera objekt, dela viktig återkoppling och skapa presentationsfärdiga dokument.

Strategisk analys

Växla sömlöst från idé till handling med allt som behövs för att arrangera effektiva strategisessioner på distans och fatta beslut om nästa steg.

Kundupplevelse

Samarbeta genom hela användarundersökningen genom att samla in, visualisera och dela insikterna mellan olika team.

Agile- och projektplanering

Håll dina team samlade vid ståmöten, sprintplaneringar och retrospektiv för att driva projekten framåt.

Bättre lärande, både online och på plats

Läs mer

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.