Arbetsyta för VRIO-analys

Kartlägg en organisations befintliga tillgångar/fördelar med hjälp av VRIO: Value (värde), Rarity (sällsynthet), Imitability (imiterbarhet) och Organization (organisation).

Använd den här mallen
Mall för arbetsyta för VRIO-analys – VRIO-modell

Relaterade mallar

Futuristisk isbrytare och teamaktivitet från Calendly

Go to Futuristisk isbrytare och teamaktivitet från Calendly template page

Feedback-vägg

Go to Feedback-vägg template page

Lean canvas

Go to Lean canvas template page

Visa och berätta

Go to Visa och berätta template page

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor

© 2023 Lucid Software Inc.