Lucidspark-app för Zoom

Samlas runt whiteboarden även när ni ses i Zoom. Öka mötesengagemanget och stärk teamsamarbetet genom att göra Lucidspark till mittpunkten i era distansmöten.  

Prova nu
Bring new life to your meetings

Blås nytt liv i dina möten

Påbörja en arbetsyta i Lucidspark inifrån Zoom och låt vår virtuella whiteboard skapa interaktion som besegrar även den segaste Zoom-tröttheten. Fånga allas bästa idéer på ett ställe, och slipp fråga teamet om de kan se din skärm.

Collaborate seamlessly no matter where you are

Samarbeta sömlöst var ni än är

Med vår integration blir det enkelt för hela teamet att samarbeta i realtid, utan strul med att behöva växla mellan skärmar och program. Dela en arbetsyta med mötesdeltagarna, låt alla bidra med och samarbeta kring idéer och bestäm nästa steg tillsammans.

Improve meeting facilitation

Förbättra mötesfaciliteringen

Låt idéerna flöda och behåll samtidigt den struktur som krävs för att hålla effektiva workshops och driva arbetet framåt. Samla deltagarna kring ditt område av arbetsytan, skriv en dagordning i anteckningspanelen, använd timeboxing-aktiviteter, möjliggör arbete i smågrupper med Breakout-ytor och rösta fram de bästa idéerna – allt utan att lämna mötet.

Get started easily

Kom igång enkelt

Läs mer

Funktioner som lyfter dina Zoom-möten

Dokumentera och agera på teamets idéer och gör samtidigt mötena mer effektiva och engagerande.

Färgkodat samarbete

Tilldela varje mötesdeltagare en unik färg för att hålla koll på teamets bidrag.

Håll koll på deltagarna

Arbeta effektivt på den oändliga arbetsytan genom att följa andra deltagare, eller samla alla till din del av arbetsytan.

Ställ in en timer

Se till att dina möten behåller sitt fokus och att det finns tid för alla punkter på dagordningen.

Rösta

Samlas kring de bästa idéerna genom att låta hela teamet rösta om valfritt innehåll på arbetsytan. Bestäm huruvida du vill att rösterna ska vara anonyma och hänvisa till röstresultaten under mötets gång.

Organisera idéer

Presentera dina idéer logiskt och identifiera nyckelteman och insikter genom att automatiskt gruppera idéer efter kriterier som du själv väljer, till exempel taggar, nyckelord eller färg.

Dela upp i grupper

Skapa Breakout-ytor i Lucidspark för att ge möjlighet till effektivt arbete i smågrupper.

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.