Lucidspark och Loom

Gör det asynkrona samarbetet tydligt och snabbt. 

Prova nu
Create team alignment

Samordna team

Spela in videor och bädda sedan in dem eller spela upp dem på dina Lucidspark-arbetsytor. Känn dig trygg med att dina idéer, dina anvisningar och ditt tonfall kommuniceras på rätt sätt till medarbetarna.

Enable your boards to stand on their own

Gör det möjligt för dina arbetsytor att stå för sig själva

Dela idéer med ditt team lika tydligt som om ni var i ett möte tillsammans – allt inom Lucidspark! Med sammanhang från inbäddade videor kan teammedlemmarna ta vid där du slutade och vice versa.

Communicate at scale

Kommunicera storskaligt

Använd Loom för att dela viktig information som feedback, processändringar, utbildningar med mera med ditt fjärr- eller hybridteam.

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor

© 2024 Lucid Software Inc.