Lucidspark och CloudApp

Gör asynkront samarbete enklare och snabbare.

Prova nu

Samordna ditt team

Spela in videor och bädda sedan in dem direkt på dina Lucidspark-arbetsytor. Ditt team kan se videorna när som helst, så att riktning, sammanhang och idéer är tydliga även när ni inte har möjlighet att prata i telefon.

Komplettera kreativitet med klarhet

Med videor kan du ge sammanhang till whiteboards som är fulla av idéer och planer. Det hjälper teamet att snabbt förstå var projekten befinner sig och hur man kan driva dem framåt.

Kommunicera dina behov, vid behov

Med CloudApp är det enkelt att notera och dela förslag, ändringar, feedback eller information med ditt team – allt utan att behöva lämna Lucidspark.

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.