Lucid-kort för Azure DevOps Cloud

Omvandla brainstormar till åtgärdspunkter och visualisera dina agila planer på en flexibel arbetsyta med Lucid-kort för Azure DevOps Cloud.

Kom igång

Organisera dina Azure DevOps-arbetsobjekt

Förvandla uppgiftslistor till färdplaner och kartor över kundresan för att visualisera arbetet som ligger framför dig. Importera arbetsobjekt, organisera korten på arbetsytan och ta fram en plan.

Visualisera arbetsflödet

Lägg till arbetsobjekt från Azure DevOps i en dynamisk matris för att bättre visualisera de Lucid-kort som innehåller DevOps-data. Vrid matrisen längs flera axlar, filtrera kolumner och flytta runt kort efter behov för att samarbeta och planera ditt arbete visuellt.

Håll dina team synkroniserade

Tvåvägssynkronisering säkerställer att alla ändringar automatiskt återspeglas i Lucidspark och Azure DevOps. Spara tid genom att alltid arbeta med aktuell information.

Omvandla klisterlappar till arbetsobjekt

Brainstorma med klisterlappar i Lucidspark, organisera sedan idéer med våra insamlings- och sorteringsfunktioner. Omvandla de bästa idéerna till Azure DevOps-arbetsobjekt.

Kartlägg beroenden och planera framåt

Gruppera snabbt ärenden för att identifiera flaskhalsar, risker och prioriteringar. Koppla kort till linjer för att hitta viktiga förhållanden och strukturera arbetet effektivt.

Testa mallar

Snabbstarta effektiv planering med hjälp av mallar som bland annat sprintåterblick och scrum-uppgiftstavla för att minska det manuella arbetet, uppmuntra samarbete och organisera idéer.

Tagga teammedlemmar och rösta på kort

Lägg till teammedlemmar till specifika kort så att de vet exakt vad de arbetar med. Uppgradera din planering genom att rösta om vilka kort som har prioritet.

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.