Program för produktfärdplanering

Lucidspark är en virtuell whiteboard som hjälper dig och ditt team att få fram de bästa idéerna genom samarbete. Registrera dig för ett kostnadsfritt provabonnemang idag.

Registrera dig gratis
Se videon

Ett program för färdplanering som låter dig kommunicera din produktvision

 • Bygg bättre produkter med bättre produktfärdplaner

  En produktfärdplan visar hur en produkt eller lösning kommer att utvecklas över tid. Visualisera, planera och kommunicera enkelt produktstrategin, så att du och ditt team är synkroniserade kring viktiga beslut. Ge chefer värdefull produktinformation på alla nivåer, och visa hur den är kopplad till den övergripande strategin. Med vårt program för produktfärdplanering kommer du igång snabbt tack vare en oändlig arbetsyta, mallar och till och med frihandsteckningar.
   

 • Kommunicera även de mest komplexa affärs- eller IT-behoven

  En tydlig produktstrategi kan göra stor skillnad vid identifiering av större affärs- eller IT-leveranser före, under och efter en lansering. Använd vårt program för produktfärdplanering för att kartlägga varje kundbehov, deadline, uppdatering och milstolpe. Håll alla, från intressenter till produktchefer, uppdaterade om kort- och långsiktiga mål. Skapa en detaljerad teknisk färdplan för att planera strategiska initiativ som stora migreringar och programuppdateringar – och kommunicera den enkelt även till icke-tekniska teammedlemmar.
   

 • Arbeta tillsammans för bästa resultat

  En stark produktstrategi är resultatet av kommunikation och samarbete mellan produkt-, marknadsförings-, försäljnings-, drifts- och utvecklingsgrupper. Till skillnad från andra verktyg för färdplanering låter Lucidspark dig samarbeta i realtid med kommentarer, @omnämnanden och chatt för att diskutera strategi mellan team eller avdelningar. Färgkoda former och markörer efter medarbetare för att hålla koll på vem som har bidragit med vad. Använd vår anteckningspanel för att spara viktiga resurser som mötesanteckningar, checklistor och dagordningar.
   

 • Presentera och dela dina bilder med vem som helst, var som helst

  Samordna hela teamet med en produktfärdplan som kan delas och presenteras där och när det behövs. Med vårt program för produktfärdplanering kan du dela ditt dokument med vem som helst via e-post eller som en publicerad länk – oavsett om mottagaren är Lucidspark-användare eller inte. Presentera enkelt dina idéer för teammedlemmar på din arbetsyta genom att bjuda in medarbetare att följa dig. Lås presentationsvyn för odelad uppmärksamhet. Eller följ valfri medarbetare för att se deras arbete uppdaterat i realtid. 
   

 • Arbeta vidare med dagens mest populära appar

  Lucidspark integrerar sömlöst med de appar som du och ditt team redan använder. Öppna, redigera och dela dina arbetsytor med anpassade behörigheter med hjälp av våra integrationer för Slack och Google Drive. Lucidspark integrerar även sömlöst med Lucidchart, så du kan importera och exportera ditt arbete mellan programmen. Inget annat verktyg för färdplanering ger dig tillgång till en komplett uppsättning funktioner för dynamisk idégenerering och diagramfunktioner som tar dig från brainstorming och planering till slutförande av projekt och vidare. 
   

Fem steg för att använda Lucidspark som ditt program för produktfärdplanering

 1. Börja med en mall eller en arbetsyta

  Påbörja din färdplan för produktutveckling genom att öppna en ny arbetsyta. Kom igång ännu snabbare genom att välja en mall för produktfärdplan och mata in din information.

 2. Formulera visionen för din produkt

  Lägg grunden för din produktstrategi genom att identifiera den övergripande visionen för din produkt. Kartlägg sedan tidslinje, projekt och nödvändiga resurser för att leverera din vision.

 3. Fyll i viktig information

  Fyll i projektets alla milstolpar, datum och uppgifter i din färdplan. Justera dem för att visa vem som ansvarar för varje uppgift och när den ska slutföras.

 4. Dela din färdplan med andra

  Bjud in alla nödvändiga teammedlemmar och intressenter att se din färdplan och ge feedback. Se till att teamet är överens om visionen innan ni går vidare.

 5. Spara ditt arbete och sätt sedan igång

  Spara din produktfärdplan på Google Drive för att kunna referera till den senare, och importera den direkt till Lucidchart för att skapa en officiell handlingsplan enligt produktfärdplanen.

Påbörja din första whiteboard

Vanliga frågor om vårt verktyg för färdplanering

See Lucidspark in action

A demo of a sample Lucidspark brainstorming board is shown, with lots of active participation from the four participants across the entire board. Next, a rapid series of close ups demonstrating some Lucidspark features: Writing on a sticky note, drawing a circle around an idea, starting a 30-second timer, crossing an item off an agenda, adding emoji reactions to a sticky note, and sharing a board with collaborators in the share settings. The video then continues to demo features in line with the narrator's audio for the remainder of the video. The video ends with the Lucidspark logo and tagline Where ideas ignite.

Kom igång med en Lucidspark-mall

Mall för produktfärdplan

Mall för flödesschema

Mall för PI-planeringsyta

Se varför Lucidspark är den virtuella whiteboard-lösningen för det utvecklande företaget

Läs mer

Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.