Szablon analizy macierzy SWOT

Edytuj ten szablon macierzy SWOT, aby łatwo określić i przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia związane z Twoją organizacją.

Użyj tego szablonu
Szablon analizy macierzy SWOT

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to szczegółowa lista wad i zalet ułatwiająca zestawienie i uporządkowanie informacji o stanie firmy.

SWOT to skrót od angielskich słów: strengths, weaknesses, opportunities, and threats (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia). Organizacja jest oceniana w ramach tych czterech obszarów, co pozwala określić jej mocne i słabe strony oraz jakie szanse i zagrożenia mogą ją czekać. Prosty format pozwala każdemu na przeprowadzenie analizy SWOT i uzyskanie kluczowych spostrzeżeń, na podstawie których można już podjąć działania.

Kiedy korzystać z naszego szablonu analizy SWOT?

Analiza SWOT to narzędzie z zakresu myślenia strategicznego: ułatwia ona zrozumieć, w jakim stanie jest organizacja i w jakim kierunku powinna ona zmierzać. Ten szablon pozwala przyjrzeć się organizacji w szerszej perspektywie i np. odpowiedzieć na pytania, jak najlepiej wprowadzić produkt na rynek, jakie funkcje najlepiej służyłyby klientom lub jak znaleźć nowych klientów.

Format tego narzędzia jest elastyczny i można go używać do rozwiązywanie poważnych i mniej naglących problemów, więc ilekroć musisz zestawić informacje i myśleć z wyprzedzeniem, skorzystaj z tego szablonu analizy SWOT.

Jak wykonać analizę SWOT w Lucidspark?

Aby wykonać analizę SWOT, otwórz szablon i przeciągnij go na istniejącą tablicę Lucidspark. Analizę SWOT można wykonać samodzielnie, ale lepsze wyniki uzyskasz, jeśli poznasz perspektywy innych osób, więc zaproś je i skorzystaj z funkcji współpracy w Lucidspark.

Przejdź do sekcji „Mocne strony”. Wstaw karteczki samoprzylepne z pomysłami dotyczącymi aspektów, w ramach których twoja organizacja lub zespół pozytywnie wyróżniają się, np. cenna wiedza w niszowych dziedzinach lub produkt cieszący się reputacją niezawodnego.

Następnie te same działania wykonaj w sekcji „Słabe strony”. Być może brakuje Ci finansowania ze strony inwestorów albo klienci nie są zadowoleni z poziomu usług?

Przejdź do sekcji „Szanse”. W poprzednich obszarach skupiasz się na czynnikach wewnętrznych w organizacji lub zespole, teraz trzeba się skupić na czynnikach zewnętrznych. Przykładowo: czy pojawia się jakiś nowy trend rynkowy lub gospodarczy, który możesz wykorzystać? Czy konkurencja zawodzi w obszarze, który możesz dominować? W taki sam sposób wypełnij pole „Zagrożenia”.

W miarę wypełniania pół prawdopodobnie pojawią się kolejne pomysły dotyczące danego obszaru. Wróć do niego i dodaj te informacje! Nie zapomnij o uwagach od współpracowników – możesz zareagować na ich komentarze i oprzeć się na ich spostrzeżeniach.

Kiedy wraz z zespołem skończysz uzupełniać tablicę SWOT, przekuj wasze pomysły w działania. Rozpocznij sesję głosowania w Lucidspark, aby określić najważniejsze szanse i zagrożenia oraz zaplanuj ze swoim zespołem kolejne kroki. Wracaj do tego szablonu analizy SWOT zawsze, gdy potrzebujesz zyskać szerszy ogląd na sytuację.

Powiązane szablony

Okno Johari

Go to Okno Johari template page

Kompozycja marketingowa 4P

Go to Kompozycja marketingowa 4P template page

Drzewo decyzyjne

Go to Drzewo decyzyjne template page

Schemat blokowy

Go to Schemat blokowy template page

Zacznij

 • Cennik
 • Indywidualny
 • Zespół
 • Przedsiębiorstwo
 • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.