Onderdelen van een strategisch plan

Strategisch plan opstellen: inhoud, voorbeelden & het planningsproces

Leestijd: ongeveer 7 min

Onderwerpen:

 • Strategische planning

Het is geen geheim dat de meeste bedrijven binnen de eerste tien jaar failliet gaan. Vaak wordt slechte strategische planning genoemd als een van de voornaamste redenen hiervan. Om je kansen om als bedrijf te bloeien te vergroten, heb je een goed uitgedacht plan nodig, met strategische planningselementen die hun waarde al bij andere bedrijven hebben bewezen.

Je strategische plan hoort het resultaat te zijn van diepgaand onderzoek van de huidige markt, trends in de branche en concurrentieanalyse. Het kan je helpen je bedrijfsvisie en -missie neer te zetten, en aan de hand van je strategisch plan kun je bepalen waar je organisatie naartoe moet werken en wat je moet doen om daar te komen.

Waarom is strategische planning belangrijk?

"If you build it, they will come."

Dat is een mooie quote uit een film, maar in het echte leven leidt deze strategie maar zelden tot zakelijk succes. Als je een idee hebt en een winkel opent, betekent dat nog niet dat er meteen een menigte voor de deur in de rij zal staan om je product te kopen.

Een goed uitgedacht strategisch plan communiceert een duidelijk idee van wat je met je bedrijf wilt bereiken. Deze duidelijkheid zal een positieve uitwerking hebben op je hele organisatie: daarbij hoort ook dat het je medewerkers helpt begrijpen hoe ze hun werk moeten doen en, nog belangrijker, waarom hun werk ertoe doet voor het succes van het bedrijf als geheel.

Strategische planning is essentieel om te begrijpen hoe je bedrijf in een bepaalde markt past en hoe je product of dienst waarde aan deze markt toevoegt. Het helpt je om je op je doelgroep te blijven concentreren en te bepalen aan welke behoeften je producten kunnen voldoen.

Het strategische planningsproces begrijpen

Het strategische planningsproces is simpelweg de methode die je bedrijf aanwendt om te bepalen hoe je je doelen gaat bereiken en je bedrijf zal groeien. Dit proces helpt je te bepalen op welke strategische doelen je je moet concentreren om je bedrijf vooruit te helpen.

Hoe je het proces aanpakt hangt af van de grootte van je bedrijf, hoeveel tijd je hebt en je persoonlijke voorkeuren. Maar hoe je strategische planning ook benadert, je proces zou de volgende stappen moeten omvatten:

 1. Bepaal je strategische positie—Doe een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, in het Nederlands ook wel sterkte-zwakteanalyse) of een PEST-analyse (Politiek, Economie, Sociologie en Techniek) om een beter idee te krijgen van waar je bedrijf nu staat, zodat je kunt bepalen welke weg je in moet slaan.
 2. Prioriteer je doelstellingen—Bepaal voor welke doelstellingen je je moet inzetten omdat ze aansluiten bij je visie en je zullen helpen je doelen te bereiken.
 3. Ontwikkel een plan—Identificeer wat je moet doen om je doelen te bereiken. Voeg hier een tijdlijn aan toe en communiceer duidelijk over rollen en verantwoordelijkheden.
 4. Voer het plan uit en beheer het—De uitvoering van een plan zet ideeën om in zinvolle actie. Implementeer je plan en houd je voortgang bij.
 5. Evalueer en stel bij—Strategisch plannen gebeurt niet in een eenmalige sessie. Als je voorop wilt blijven lopen, moet je altijd blijven zoeken naar manieren om processen te verbeteren en stroomlijnen. Evalueer je plan, zodat je nog eens naar je prioriteiten kunt kijken en eventueel kunt bijsturen om op koers te blijven.

Strategisch plan maken: cruciale elementen

Je strategische plan is een levend document dat je van tijd tot tijd moet herzien en bijwerken. Of je nu voor de eerste keer een plan maakt of een bestaand plan bijwerkt, er zijn een aantal elementen die je in je plan moet opnemen.

Hier volgen een paar van de basiselementen van een strategisch plan om je op weg te helpen:

Schrijf een vision statement

Dit is een ambitieuze beschrijving van wat je met je organisatie wilt bereiken. Het is waarschijnlijk het doel dat aan de basis van je inspiratie voor je bedrijf stond.

De bedoeling is dat deze visie je bedrijf richting geeft door het langetermijndoel te beschrijven dat je bedrijf wil bereiken. In andere woorden: dit is het doel waarvan je hoopt dat je bedrijf er in de toekomst voor wordt erkend of mee geassocieerd.

Je vision statement moet kort maar krachtig zijn. Je hoeft geen ladingen zakenjargon of moeilijke woorden te gebruiken om te formuleren waar je met je bedrijf heen wilt. Kijk bijvoorbeeld naar het vision statement van Google: 'In een klik toegang bieden tot de informatie van de wereld'.

Dit vision statement is beknopt, makkelijk te lezen en eenvoudig te begrijpen. En je kunt niet ontkennen dat het om een succesvol bedrijf gaat.

Schrijf je mission statement

Je mission statement beschrijft waarom het bedrijf bestaat. Deze verklaring ondersteunt je visie en legt in eenvoudige woorden uit wat het doel van je bedrijf is. Het kan de cultuur, de normen en waarden en agenda van een bedrijf definiëren.

Een mission statement moet eenvoudig te begrijpen zijn, zodat medewerkers zich kunnen blijven concentreren op wat ze moeten doen om de gestelde doelen te bereiken. De missieverklaring van Google bijvoorbeeld gebruikt eenvoudige taal om de visie te ondersteunen: 'De informatie van de wereld organiseren en deze universeel toegankelijk en bruikbaar maken'.

De missieverklaring geeft duidelijk aan dat toegang geven tot informatie niet genoeg is. De informatie moet worden georganiseerd zodat deze nuttiger is voor gebruikers, en de informatie moet voor de hele wereld toegankelijk zijn.

Je mission statement helpt medewerkers om hun rollen te begrijpen en te zien waarom hen specifieke taken worden toegewezen. Zonder mission statement moeten medewerkers zelf het 'waarom' van je bedrijfsvisie interpreteren. Dit kan leiden tot tegenstrijdige strategieën en ideeën voor toekomstige ontwikkeling.

Definieer doelstellingen

Een bedrijfsdoelstelling (business objective) is het specifieke resultaat dat je bedrijf wil bereiken. Waar een doel (goal) een breed resultaat beschrijft, is een doelstelling een meetbare stap die je moet nemen om je doel te bereiken.

Een van je doelen kan bijvoorbeeld zijn om je medewerkers productief te houden. Je doelstellingen om dat doel te bereiken kunnen onder andere personeelstraining, machineonderhoud en de aanschaf van nieuwe machines behelzen, om te zorgen dat je de juiste middelen bezit om je werk gedaan te krijgen.

Over het algemeen definieer je doelstellingen voor doelen op de lange termijn, waarvan het meerdere jaren kan duren voordat je ze behaalt.

Ontwikkel strategieën

Je strategieën definiëren je langetermijnplan of -plannen, die je uit wilt voeren om je geprioriteerde doelstellingen te bereiken. Je strategieën kunnen ook de projecten, programma's en specifieke stappen zijn die je bedrijf en medewerkers nemen om je doelstellingen waar te maken.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van je doelstellingen kan het zijn dat je voor iedere doelstelling een aparte strategie nodig hebt. Strategieën zijn specifiek en worden meestal alleen binnen een organisatie gedeeld. Je wilt tenslotte niet dat je plan de campagne bij de concurrentie terechtkomt.

Hier volgen een paar andere cruciale onderdelen van een strategisch plan die je misschien wilt opnemen:

 • Metingen: definieer hoe je de output en evolutie van je bedrijf wilt bijhouden.
 • Geldstromen: neem een financiële analyse op waarin je kijkt naar prestaties uit het verleden en verwachte prestaties. Dit geeft jou en je investeerders een overzicht van de huidige en potentiële financiële gezondheid van je bedrijf.
 • Kernwaarden: een aantal principes die definiëren hoe een bedrijf omgaat met medewerkers, klanten en stakeholders.

Strategisch plan maken in Lucidspark

Ben je op zoek naar een goede tool om je bij te staan in het strategisch planningsproces? Lucidspark is ideaal voor virtuele samenwerking en visuele planning. Lucidspark is een virtueel whiteboard waarmee je de mensen kunt samenbrengen die je zullen helpen je strategische plan te ontwikkelen. Het maakt niet uit waar ter wereld ze zich bevinden: Lucidspark brengt iedereen samen om deel te nemen aan dynamische brainstormsessies en te bedenken hoe je je ideeën tot leven zult brengen. Wanneer je over ideeën gestemd hebt en hebt besloten welke het meeste potentieel hebben, kun je Lucidchart gebruiken om de processtromen en roadmaps in kaart te brengen waarmee je je projecten tot een goed einde kunt brengen.

Nu is het jouw beurt! Houd je eigen strategische planningssessie met Lucidspark.

Kijk hier hoe je dat doet

Over Lucidspark

Lucidspark, een virtueel whiteboard in de cloud, is een belangrijk onderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Dit geavanceerde digitale canvas brengt teams samen om te brainstormen, samen te werken en het collectieve denken te consolideren in uitvoerbare volgende stappen - en dat alles in realtime. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidspark.com.

Gerelateerde artikelen

Meld je aan voor Lucidspark en breng je beste ideeën aan het licht

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Bedrijf
 • Contact met sales
PrivacyJuridischCookie-instellingenCookiebeleid

© 2024 Lucid Software Inc.