brainstormsessie

7 Brainstorm tips om je brainstormsessies te verbeteren

Leestijd: ongeveer 11 min

Ah, brainstormsessies. Ze klinken altijd zo veelbelovend, zelfs spannend! Je zet je doorsnee werkdag even opzij om nieuwe en betere oplossingen voor problemen te vinden. Je maakt deel uit van een team van gemotiveerde collega's en mag je creativiteit de vrije loop laten tijdens speciale bijeenkomsten om ideeën te genereren. 

Helaas zijn de meeste brainstormsessies niet zo. Veel ideeën, maar niet genoeg focus. En doordat harde stemmen de overhand krijgen, verliezen andere deelnemers hun interesse. Tot zover het teamwerk. 

Brainstormen tips nodig?

Wil je brainstorm tips om effectievere ideeën- en brainstormsessies met je team te houden? 

Met slechts een paar must-haves en basisrichtlijnen weet je in een mum van tijd hoe je een effectieve brainstormsessie houdt. Het begint met een eenvoudige maar belangrijke beslissing voor de groep.

7 brainstormsessie tips om je brainstormsessies te verbeteren

1. Wijs een facilitator toe 

Wat is een boot zonder roer? Ongeveer hetzelfde als een groepsbrainstormsessie zonder facilitator: een frustrerende situatie zonder richting. De rol van facilitator is cruciaal om effectieve brainstormsessies te houden en de tijd goed te besteden.

Kies als facilitator iemand die onpartijdig is, niet bang is om het gesprek te leiden (of bij te sturen) en die ervoor zorgt dat iedereen een kans krijgt om iets bij te dragen.

De facilitator van een brainstormsessie is ook degene die samen met de groep de regels bepaalt, uitlegt en handhaaft. Aan het einde van de brainstormsessie helpt de facilitator de beste ideeën vast te leggen, vervolgstappen toe te lichten en leerpunten met het bedrijf te delen.

Zodra je de juiste facilitator voor je groepsbrainstorm hebt gekozen, ben je klaar om verder te gaan met tip 2. 

2. Stel een divers team samen

Kies je groep verstandig voor een effectieve brainstormsessie. Nodig mensen uit met verschillende achtergronden en vakgebieden. Natuurlijk moeten de teamleden die je kiest ook iets te maken hebben met het probleem dat je in de brainstormsessie wilt oplossen. 

Een deelnemer die het onderwerp van de brainstormsessie niet relevant vindt of te ver van het probleem afstaat, kan het moeilijk vinden om op een zinvolle manier bij te dragen aan de discussie. 

Breng niet alleen collega's met verschillende perspectieven op je product, bedrijf en klanten bij elkaar, maar zorg ook dat de groep niet te groot of te klein is. Voor de meeste brainstormsessie lig het magische getal ergens tussen de zes en tien deelnemers.

3. Stel een agenda op

Zoals elke vergadering heeft een groepsbrainstormsessie een agenda nodig. Iedereen moet vooraf op de hoogte zijn van het doel, zodat ze er meteen in kunnen springen.

Bovendien heeft het opstellen van een agenda en uitwerken van de doelstellingen van de brainstormsessie nog een tweede doel. Het geeft jou (en de facilitator) de verantwoordelijkheid om door te zetten. Effectief brainstormen begint met voorbereiding en vooruit plannen.

De brainstormagenda kan bijvoorbeeld de volgende punten bevatten:

 • Begin met een oefenbrainstorm
 • Beschrijf het probleem dat opgelost moet worden
 • Stel vragen om het team te inspireren
 • Laat iedereen ideeën pitchen
 • Noteer alle ideeën die worden gepitcht
 • Werk de relevante ideeën uit
 • Rond af en plan vervolgstappen

Afhankelijk van hoe ingewikkeld of serieus het probleem is dat je wilt oplossen, kunnen er een aantal vervolgmeetings op de brainstorm nodig zijn.

4. Inspireer anderen om met ideeën komen 

Brainstormen gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Vanwege de groepsdynamiek is er extra druk om het probleem snel op te lossen. Maar de grootste uitdaging is vooral om te beginnen. 

Daarom is het een goed idee om te beginnen met een ijsbreker om de creativiteit op gang te brengen. 

Dit is een activiteit waarbij weinig op het spel staat en die geen verband houdt met de daadwerkelijke brainstormsessie. De bedoeling is om iedereen even te laten ontspannen en out-of-the-box denken vanuit de hele groep te stimuleren. 

Hier zijn een paar eenvoudige maar effectieve ijsbrekers:

 • Woordassociatie: zo eenvoudig als het klinkt. Kies een onderwerp en bedenk een lijst met woorden.
 • Omgekeerd brainstormen: kies willekeurige woorden. Vraag welke producten deze woorden oproepen.
 • Doorgeefverhaal: geef een eenvoudige intro. Iedereen voegt steeds iets toe aan het verhaal.
 • Bijzondere baksteen: laat het team elke manier bedenken om een baksteen te gebruiken. Hoe gekker hoe beter.

Als de groep eenmaal is opgewarmd, lol heeft en creatief denkt, is het tijd voor de facilitator om de daadwerkelijke brainstorm op gang te brengen. Om het momentum en enthousiasme niet te verliezen, kun je 'hoe kunnen we'-vragen gebruiken als denkkader.

Deze vragen zijn geformuleerd op een manier die suggereert dat een oplossing mogelijk is en de verbeelding van het team stimuleert. Als je bijvoorbeeld brainstormt over een naam voor een nieuwe smartphone met een geweldige camera, vraag dan: 'Hoe kunnen we een telefoon omschrijven die is gemaakt voor creatieve en artistieke mensen?' 

Zorg ervoor dat de vraag niet te breed is ('Hoe kunnen we een nieuwe telefoon noemen?') maar ook niet te beperkt ('Hoe kunnen we een telefoon noemen met een scherpte van 441 pixels per inch en een resolutie van 1200 x 2640 pixels met een OLED-scherm van 6,58 inch?').

Indien correct gebruikt, zullen 'hoe kunnen we'-vragen zinvolle, inspiratievolle en genuanceerde ideeën opleveren.

5. Probeer alles te documenteren

Zodra de ideevorming eenmaal op gang is gekomen, wil je zoveel mogelijk vastleggen en opschrijven. Niet elk idee of elke suggestie is goud, maar daar gaat het niet om. Vaak is het een fragment of concept dat jou en je organisatie naar de juiste oplossing leidt.

Om zoveel mogelijk te documenten, moet je:

 • Iemand in de brainstormsessie aanwijzen om te notuleren
 • Een digitaal whiteboard, flip-over of gewoon whiteboard gebruiken tijdens de sessie
 • Na afloop een groepsmail sturen met een samenvatting van de vergadering en de vervolgstappen

Zorg dat je tijdens de meeting zelf genoeg sticky notes en markers bij de hand hebt. De bedoeling is om er iets leuks van te maken in plaats van een typische werkdag. De aanwezigheid van sticky notes of digitale sticky notes kan genoeg zijn om actieve deelname te stimuleren. Bovendien helpen sticky notes bij het documenteren van het proces.

6. Laat mensen afzonderlijk brainstormen

Uiteraard kan niet alles in één brainstormsessie worden gerealiseerd of opgelost. Wat voor sommigen minder vanzelfsprekend is, is dat niet alles kan worden uitgedacht als team. Brainstormen in een groep kan zelfs minder effectief zijn dan individueel brainstormen.

Maak daarom tijd vrij voor elk teamlid om alleen te brainstormen, te beginnen vanaf het einde van de groepsbrainstorm.

De reden dat individuele ideeënvorming effectiever is, is dat mensen zich dan niet beoordeeld voelen en niet geremd worden door de meningen van anderen. Een idee waarover iemand aarzelt om het in de groep te gooien, kan uitgroeien tot iets fantastisch als het de kans krijgt.

Dit kan gebeuren tijdens een groepsbrainstorm of tussen brainstormsessies in als je deze over meerdere dagen verdeelt. In beide gevallen is het belangrijk om ideeën uit te wisselen en overeenkomsten te bespreken wanneer het team weer bij elkaar komt. Kijk dan of het gesprek nieuwe ideeën oproept.

7. Werk gedeelde ideeën uit

Tijdens de eerste brainstorm is creativiteit welkom. Niets is te ver gezocht. Kwantiteit boven kwaliteit. Spontaniteit staat centraal. Je wilt een lange lijst met ideeën samenstellen om uit te kiezen. 

Maar zodra het stof is opgetrokken, zullen er patronen zichtbaar worden. Je zult overeenkomsten tussen concepten opmerken.

De facilitator moet deze ideeën ordenen en categoriseren om ze als basis voor verdere discussie te gebruiken. Als iedereen de kans heeft gehad om bij te dragen, wordt het makkelijker om samen naar een oplossing te werken. Mensen hechten meer waarde aan ideeën die ze zelf hebben helpen ontwikkelen. 

Brainstorming tips: conclusie

Met deze brainstorm tips wordt het makkelijker om een effectieve brainstorm te faciliteren én de deelnemers met gouden ideeën te laten komen. Onthoud dat brainstormen en ideevormingssessies alleen bedoeld zijn om je team te helpen met het bedenken van mogelijke oplossingen. Het omzetten van die ideeën in actie is iets wat later gebeurt. Om succesvollere en effectievere brainstormsessies mogelijk te maken en sneller tot oplossingen te komen, kun je Lucidspark gebruiken.

creative facilitation pathway

Learn to how to facilitate creative sessions and more with Lucid's Creative Facilitation pathway.

Register for free

2. Assemble a diverse team

For effective brainstorm sessions, choose your group wisely. Invite individuals from a variety of backgrounds and disciplines in your organization. Of course, the team members you select should have some connection to the issue you’re trying to resolve in the brainstorm session. If a participant doesn’t find the topic relevant or feels too far removed from the problem, it might be hard for them to contribute to the discussion in a meaningful way. 

Besides bringing together employees with different perspectives on your product, company, and its clients, ensure your group isn't too large or too small. The magic number tends to lie somewhere between six and 10 participants.

3. Outline the team agenda

Like any meeting, a group brainstorm needs an agenda. Everyone should understand the objective of the ideation beforehand so they can be ready to jump in and participate.

Putting together an agenda and outlining objectives will also help you (and your facilitator) stay accountable. Productive brainstorming starts with thoughtful preparation and planning.

The agenda of your brainstorm could include some of the following elements:

 • Describing the problem
 • Asking questions to inspire the team
 • Pitching ideas
 • Planning next steps

Depending on how complex or serious the problem is, the team brainstorm and ideation session may require a few follow-up meetings.

4. Inspire others to ideate 

Brainstorming doesn’t come naturally to everyone. And with the group dynamic at play, there’s added pressure to quickly solve a problem. But the biggest challenge is just getting started. 

That's why it’s helpful to kick things off with an icebreaker to get the creative juices flowing. This can even be a low-stakes activity with no connection or relevance to your actual brainstorm meeting— the intent is to give everyone a moment to relax and to encourage out-of-the-box thinking. Try out some of our favorite team activities. Once the group is warmed up, having fun, and thinking freely, it’s time for the facilitator to get the actual brainstorming meeting underway.

To maintain momentum and enthusiasm, it’s helpful to frame your team’s thinking around one or more “How Might We” questions. HMW questions are worded in a way that suggests a solution is possible while sparking the team’s imagination. For example, if you're brainstorming names for a new smartphone with a powerful camera, ask “How might we describe a phone made for creative and artistic people?” When asking a HMW question, make sure that it’s not too broad (e.g.,“How might we name a new phone?”) and not too narrow (e.g.,“How might we name a phone with 441 pixels-per-inch sharpness combined with 1200 x 2640 pixel resolution on a 6.58-inch OLED-type screen?”).

Used correctly, HMW questions will provoke meaningful, inspired, and nuanced ideation.

5. Try to document everything

Once the ideation session is in progress, you’ll want to record and write down as much as you can. You won’t strike gold with every idea or suggestion, but that’s not the point. Often, it’s the fragment or notion of a concept that will lead you and your organization to the right solution.

A digital whiteboard like Lucidspark is the perfect way to keep track of your ideas. With dynamic features to optimize your documentation, tools to encourage collaboration, and integrations to make the most of your time, Lucidspark will help optimize your brainstorming session. Plus, revisit your material anytime or easily send to stakeholders at the click of a button.

6. Allow for individual ideation

Obviously, not every problem can be solved over the course of one brainstorm meeting. That’s why you need to set aside time for each team member can continue an ideation session of their own, picking up where the group left off.

The reason that individual ideation is often more effective is that, working alone, people are free of judgment and not inhibited by the opinions of others. An idea that someone might feel hesitant to bring up in a group can transform into something amazing if given a chance.

Regardless of how you set up individual ideation sessions, it is important to share ideas when the team regroups. Then, see if the discussion sparks new thoughts.

7. Elaborate on shared ideas

During the initial brainstorming, creativity is welcome. Nothing is too far-fetched. Promote quantity over quality. Spontaneity is key to gather a large list of ideas to choose from. Even if the suggestions seem random at first, you'll start to notice similarities between concepts as the session progresses.

The facilitator should organize and categorize these ideas, using them as the basis for further discussion. When everyone’s had the chance to contribute, it becomes easier to work together toward a solution. People commit more readily to ideas they helped develop. 

Bringing it all together

Remember, running a brainstorming session is meant to help your team come up with the possibilities for a solution. Putting those ideas into action is something that will take place at a later date. To facilitate more successful and effective brainstorming sessions and get to those solutions faster, try these brainstorming tips using Lucidspark.

Zet de volgende stap en leer 4 eenvoudige groepsbrainstormtechnieken.

Meer informatie

Zet de volgende stap en leer 4 eenvoudige groepsbrainstormtechnieken.

Meer informatie

Nu populair

Zoom’s Lucidspark Zoom App integrationVerbeterde samenwerking met Lucidspark en Zoom

Over Lucidspark

Lucidspark is een online whiteboard waarmee jij en je team kunnen samenwerken en de beste ideeën aan het licht brengen. Gebruik sticky notes, tools om mee te schetsen en een oneindig groot canvas om je volgende grote idee vast te leggen.

Mogelijk gemaakt door de makers van Lucidchart, vertrouwd door miljoenen gebruikers over de hele wereld, waaronder 99% van de Fortune 500-bedrijven.

Gerelateerde berichten:

How to overcome mental blocks when brainstorming

Brain block

Tips en trucs voor het faciliteren van ideation sessies in Lucidspark

een brainstormsessie faciliteren

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Bedrijf
 • Contact met sales
PrivacyJuridischCookies

© 2023 Lucid Software Inc.