brainstormen met een groep

De voor- en nadelen van brainstorming in groepen

Leestijd: ongeveer 7 min

Onderwerpen:

 • Brainstormen

Eigenlijk kunnen de meeste bedrijven er baat bij hebben om wat vaker met creatieve ideeën te kunnen werken. Creativiteit zet aan tot groei, stimuleert innovatie en motiveert teams.

Bent je op zoek naar een manier om het onderliggende creatieve potentieel van jouw bedrijf aan te boren? Ga eens brainstormen met een groep.

Brainstorming in groepen kan zorgen voor een onmiskenbare synergie tussen medewerkers en kan ervoor zorgen dat mensen nauwer gaan samenwerken. Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan brainstormen in groepen oplossingen opleveren en organisaties sneller transformeren dan wanneer iedereen apart werkt. Maar niet altijd.

Als je de voor- en nadelen van brainstormen kent, zal die succesratio alleen maar verbeteren. Bovendien kan het hebben van deze kennis brainstormen leuker maken voor alle betrokkenen.

Voordelen van een brainstormsessie met een groep

Alleen werken lijkt misschien makkelijker. Of in ieder geval minder ingewikkeld. Maar er is een duidelijk voordeel (of eigenlijk zijn het er vijf) dat voortkomt uit het samenwerken als groep.

Of jouw volgende gezamenlijke brainstormsessie nu min of meer wordt verplicht of dat je zelf de drijvende kracht bent achter meer ideeënsessies in jouw bedrijf, de vele redenen waarom je een groepsbrainstormsessie zou moeten houden, zijn redelijk, logisch en overtuigend.

Laten we beginnen met het meest voor de hand liggende motief om een brainstormsessie met uw groep te organiseren...

Het biedt meerdere (vaak diverse) perspectieven waarmee u aan de slag kunt

Hoe graag we ook zouden willen, we kunnen het niet altijd alleen. Dit is geen zwaktebod. Eigenlijk is het meer een erkenning dat voor het oplossen van sommige problemen meer dan één persoon nodig is.

En het is niet zomaar om het even welke groep. Ga voor diversiteit. Selecteer deelnemers uit verschillende afdelingen en met verschillende achtergronden, leeftijden en levenservaringen. Zo komen er verfrissende, diverse en verrassende ideeën aan bod.

Het helpt vooroordelen naar een bepaald standpunt te voorkomen

Een probleem helemaal alleen oplossen kan best efficiënt zijn. Maar als je helemaal alleen op ideeën moet komen, mis je een tegenwicht tegen de overtuigingen, meningen en vooroordelen die bepalen hoe je denkt.

Door anderen uit te nodigen die de wereld (en de zakelijke uitdagingen van uw organisatie) in een ander licht ervaren, vergroot je de kans dat je tot een oplossing komt die je nooit in je eentje had kunnen anticiperen of produceren. Met de juiste groep deelnemers is er ook veel minder partijdigheid.

De aanwezigheid van verschillende standpunten en achtergronden opent voor iedereen nieuwe mogelijkheden.

Meestal worden in korte tijd meer ideeën gegenereerd

Als je meer ideeën kunt genereren, is de kans groter dat je op meer goede (misschien wel heel goede) ideeën komt. Hoe eerder, hoe beter.

Tijdens een productieve brainstormsessie kan een groep snel met tientallen ideeën komen, en uit elk idee kunnen dan nog weer veel meer opties komen. Je kan de groepsdynamiek gebruiken om elke deelnemer te vragen om binnen de gestelde tijdslimiet een bepaald aantal ideeën aan te dragen.

In ieder geval is de output van een groep veel groter dan iemand alleen kan produceren.

Je krijgt de mogelijkheid om elkaars ideeën te verkennen

Denk er eens over na: de mogelijkheid om elkaars ideeën te verkennen is de essentie van brainstormen.

Zoals je zou verwachten, kan snel nadenken over een aantal oplossingen snel zorgen voor associaties en nieuwe ideeën. Dit wordt soms een popcorn share genoemd en is een van de verschillende brainstorm technieken.

Deze probleemoplossende groepsaanpak is eenvoudig: één persoon presenteert een idee of oplossing. Vervolgens gaat iedereen voortbouwen op het concept dat is gedeeld. Uiteindelijk heeft iedereen het gevoel dat hij of zij een belangrijk deel heeft bijgedragen aan de oplossing.

De onderlinge band wordt verder opgebouwd en er ontstaat een gevoel van betrokkenheid

Misschien wel een van de beste redenen om brainstorming in groepen binnen jouw organisatie te stimuleren, is dat wanneer teams samenwerken om problemen op te lossen, ze ook een sterkere band opbouwen.

Met brainstormsessies kunnen mensen die daar normaal gesproken niet de kans toe krijgen samen aan een project werken. Als je het gevoel van saamhorigheid opbouwt door middel van dergelijke interacties, worden silo's doorbroken en wordt iedereen ertoe aangezet zichzelf als belanghebbende te zien.

Als belanghebbenden hebben de deelnemers een gevestigd belang bij de uitkomst van de brainstorm. Een groot pluspunt.

Uitdagingen van brainstormen in groepen

Iedereen die weleens heeft geprobeerd een team samen te stellen of het werk van contrasterende persoonlijkheden te coördineren om een probleem op te lossen, kent ook de nadelen van het brainstormen in groepen.

Besluitvorming wordt ingewikkelder. Er zullen zeker meningsverschillen ontstaan. Sommige mensen zijn minder enthousiast dan anderen over de kans om deel te nemen. En er kan een extra vergadering voor nodig zijn, bovenop de dagelijkse verantwoordelijkheden op het werk.

Maar laat je niet te snel ontmoedigen. Waar uitdagingen zijn aan het brainstormen in groepen, zijn er ook manieren om die te overwinnen.

Brainstormsessies kunnen leiden tot chaotische meningsverschillen

Een nieuw team samenstellen om een probleem op te lossen is spannend.

Als je echter niet oppast, kan brainstormen als groep resulteren in verwarde gesprekken en meningsverschillen die geen bruikbare ideeën opleveren. Daarom is het van cruciaal belang om van tevoren een introductie en agenda op te stellen voor je eerste groepsbrainstorm.

De introductie geeft context aan het probleem dat wordt opgelost en schetst het doel van de brainstormsessie. Als er een duidelijk beschreven doel is, wordt het voor deelnemers gemakkelijker om bij de les te blijven. De agenda is eenvoudig. Neem even de tijd om achtergrondvragen te beantwoorden. Oefen vervolgens positieve druk uit door een bepaalde hoeveelheid tijd (bijv. 30 minuten) toe te kennen om in grote lijnen ideeën te verwoorden. Bespreek het achteraf.

Er ontstaat te veel groepsdenken en er komen te weinig originele ideeën

Het is geweldig om met elkaars ideeën te werken. Totdat het niet meer zo geweldig is. Soms raken teams te veel gefocust op een enkel idee, waardoor de deelnemers hun individuele gevoel voor creativiteit verliezen. Dit wordt groepsdenken genoemd.

Om dit tegen te gaan, kan je een element van openhartigheid in jouw brainstorm verwerken. Creëer een omgeving waarin deelnemers zich veilig voelen om hun mening en ideeën te uiten. Met dit soort vrijheid zullen mensen niet gefixeerd raken op de eerste de beste oplossing en zullen ze waarschijnlijk hun openhartige, ongefilterde mening delen.

Aan het einde van de brainstormsessie gebruikt het team de rest van de tijd om zich te concentreren op de meest veelbelovende van deze uiteenlopende, vrije ideeën.

Bij groepsbrainstormsessies kan een handvol mensen het gesprek overheersen

Dat is de menselijke natuur. In elke groep is er altijd één persoon die zich dominant opstelt, zijn of haar mening kenbaar maakt en verwacht dat alle anderen hem/haar volgen. Bij brainstormen is dat niet anders.

Dominante persoonlijkheden belemmeren het creatieve proces door andere teamleden te intimideren of door ervoor te zorgen dat ze een afwijkende mening niet durven delen. Gelukkig zijn er een aantal tactieken om met die dominante vergaderpersoonlijkheden om te gaan.

 • Erken de opmerkingen van de dominante persoon zonder hem of haar steeds het woord te geven.
 • Probeer het gesprek te sturen met zinnen als "Interessant. Wat vinden de anderen hiervan?"
 • Vraag de anderen een voor een persoonlijk hun eigen bijdrage te leveren.
 • Stel een vraag om de dominante deelnemer even af te leiden en het woord te nemen.

Veel dominante persoonlijkheden bedoelen het eigenlijk goed en dragen vaak constructieve ideeën bij. Als je die dominantie beleefd (maar resoluut) tegengaat, zorgt je er daarmee voor dat de groep als geheel productiever kan brainstormen.

Het is makkelijk om niet mee te doen

Natuurlijk vinden sommige teamleden het niet erg om anderen het gesprek te laten overheersen. Veel mensen verschuilen zich liever op de achtergrond en laten anderen graag met het grootste deel van de ideeën komen.

Het is verleidelijk om minder inspanning te leveren wanneer we collectief of in een team werken dan wanneer we individueel werken. Dit wordt social loafing of free riding genoemd. Net als bij het omstandereffect voelen mensen zich minder gedwongen om te handelen als iemand anders zich dominant opstelt.

Net als bij de strategie die wordt gebruikt bij dominante persoonlijkheden, moet je juist de mening vragen van degenen die niet actief deelnemen aan de groepsbrainstormsessie. Motiveer en stimuleer de teamleden die zich niet prettig voelen of geïntimideerd lijken om ideeën binnen de groep te delen.

Het kan moeilijk zijn om als groep te brainstormen over ideeën, althans in het begin. Maar het is de moeite waard. Houd er rekening mee dat elk teamlid een waardevolle bijdrage kan leveren aan het team. Elk idee is de moeite waard om verder te onderzoeken. En gekke vragen bestaan niet.

Brainstormen in groepen kan, als u het goed doet, veel voordelen opleveren voor uw team. Bekijk onze tips voor het verbeteren van groepsbrainstormsessies.

Meer informatie

Over Lucidspark

Lucidspark, een virtueel whiteboard in de cloud, is een belangrijk onderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Dit geavanceerde digitale canvas brengt teams samen om te brainstormen, samen te werken en het collectieve denken te consolideren in uitvoerbare volgende stappen - en dat alles in realtime. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidspark.com.

Gerelateerde artikelen

 • 4 creatieve brainstorm technieken voor teams

  Zet je brainstormproblemen om in winst met deze vier brainstormtechnieken en best practices voor groepen.

Meld je aan voor Lucidspark en breng je beste ideeën aan het licht

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Bedrijf
 • Contact met sales
PrivacyJuridischCookie-instellingenCookiebeleid

© 2024 Lucid Software Inc.