RASCI-diagram

Coördineer de verantwoordelijkheden van uw team en zorg voor accountability binnen projecten met behulp van dit RASCI-sjabloon. Probeer Lucidspark!

Dit sjabloon gebruiken

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen
Sjabloon voor RASCI-diagram

Breng je team samen met een RASCI-diagram

Wanneer je externe team aan een project werkt dat uit meerdere flexibele onderdelen bestaat, kan het lastig zijn om iedereen op één lijn te houden. Houd de verantwoordelijkheden en verwachte bijdragen van iedereen bij met behulp van ons RASCI-diagramsjabloon.

Wat is een RASCI-diagram?

RASCI is een afkorting die staat voor verantwoordelijk, aanspreekbaar, ondersteunend, geraadpleegd en geïnformeerd (responsible, accountable, supportive, consulted en informed). Elk van deze termen verwijst naar de manieren waarop verschillende teamleden kunnen bijdragen aan verschillende onderdelen van je project, en elk van deze termen heeft een eigen rij vierkantjes in het RASCI-sjabloon. Ons RASCI-diagramsjabloon bevat ook kolommen voor verschillende fasen van je project, zoals implementatie en lancering, of tastbare producten en taken, zoals een schriftelijk voorstel.

Een goed doordacht RASCI-diagram laat niet alleen zien wie betrokken zal zijn bij elk onderdeel van het project, maar definieert ook de aard van de betrokkenheid en de mate waarin moet worden samengewerkt. Het zal ook duidelijk de besluitvormers identificeren voor elk onderdeel van het project.

Bij gebruik in het planningsproces kan een RASCI-diagram je team bovendien helpen om werk effectiever te delegeren. Als je merkt dat één persoon op te veel vakjes verschijnt, moet je misschien het werk gelijkmatiger verdelen.

Ons RASCI-diagramsjabloon gebruiken

Met ons RASCI-diagramsjabloon in Lucidspark kan je team samenkomen om de verantwoordelijkheden binnen je project in kaart te brengen en te bespreken hoe ze worden verdeeld.

Ons voorbeeld van een RASCI-diagram bevat processen zoals 'business case', 'financieringsplan', 'implementatie' en 'lancering', maar het sjabloon kan worden aangepast aan de specifieke noden van je project. Verdeel het in de juiste taken en processen, en kom vervolgens samen met je team om de RASCI-vakjes in te vullen.

Gebruik sticky notes om de juiste namen en teams in de juiste vakjes te zetten. Wie in welk vakje komt te staan, wordt bepaald aan de hand van de volgende richtlijnen voor elke rij:

  • Wie is verantwoordelijk? Dit zijn de personen en teams die primair verantwoordelijk zijn om aan de taken te werken.
  • Wie is aanspreekbaar? Deze personen hebben gezag over die bepaalde taak en zijn degenen aan wie de verantwoordelijke personen verantwoording verschuldigd zijn.
  • Wie is ondersteunend? Deze teams en individuen helpen degenen die verantwoordelijk zijn. Dit kunnen teams zijn zoals IT-ondersteuning of andere resources die helpen de klus te klaren.
  • Wie wordt er geraadpleegd? Deze personen en teams zijn degenen die waardevolle feedback of richting bieden voor verschillende taken en betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.
  • Wie wordt er geïnformeerd? Deze teams en individuen moeten op de hoogte worden gehouden van de voortgang en status van verschillende taken, maar zijn uiteindelijk niet betrokken bij het besluitvormingsproces.

Als je het diagram samen met je team invult, zorg je ervoor dat elk teamlid de eigen rollen en verantwoordelijkheden begrijpt, evenals de rollen van andere teams en personen. Iedereen krijgt zo een veel duidelijker beeld van het grote geheel en zal in staat zijn om het eigen werk daarop aan te passen. Uiteindelijk helpt ons RASCI-diagramsjabloon je om verwarring tot een minimum te beperken, de communicatie te maximaliseren en een uitstekende routekaart te hebben voor hoe je team gaat samenwerken.

Gerelateerde sjablonen

Asynchroon teamcontract

CGORV-bord

Corrigerend actieplan

Productontwerpvergadering

Aan de slag

  • Prijzen
  • Individueel
  • Team
  • Bedrijf
  • Contact met sales
PrivacyJuridischCookie-instellingenCookiebeleid

© 2024 Lucid Software Inc.