Scaled Agile Framework

Het uitvoeren van UX-onderzoek in een Scaled Agile Framework (SAFe)

Leestijd: ongeveer 7 min

Onderwerpen:

 • Agile en projectplanning
 • Strategische planning

Agile bedrijfsontwikkeling kan een onpraktisch proces zijn. Teams kunnen van elkaar vervreemd raken en uiteindelijk afzonderlijk van elkaar gaan werken, met weinig begrip van of waardering voor waar andere teams aan werken. Als we het hebben over zaken op ondernemingsniveau, dan leiden dit soort regelingen vaak tot een verkeerde afstemming, verwarring, vertragingen en inefficiëntie. 

SAFe methode: wat is SAFe Agile?

Het Scaled Agile Framework is opgezet om dit soort problemen op te lossen en organisaties te helpen op schaal te ontwikkelen. Maar het is geen geheim dat UX-onderzoek en agile methodes lastig te combineren kunnen zijn. 

Dus hoe kunnen UX-teams niet alleen overleven, maar succesvol zijn binnen een Scaled Agile Framework?

Hieronder bespreken we hoe UX past in het SAFe-model en de best practices die je kunt implementeren om UX-onderzoek uit te voeren volgens deze structuur.

Hoe UX past in een Scaled Agile Framework

Wat is Scaled Agile Framework? Het Scaled Agile Framework, ofwel SAFe, is een structuur voor het op schaal implementeren van Lean-Agile ontwikkeling. Zie het meer als een kennisbank van best practices en patronen dan als een voorschrijvende methodologie. Het is ontworpen om organisaties te helpen efficiënt, continu en voorspelbaar waarde te leveren.

SAFe helpt bedrijven teams en hun projecten met elkaar uit te lijnen met bredere organisatorische doelen. Het elimineert silo's en ondersteunt personen en teams om samen te werken en te herhalen.  

Maar hoe past UX daarin?

SAFe is gebouwd op drie pijlers of niveaus: 

 • Team
 • Programma
 • Portfolio

SAFe definieert de UX-rol niet duidelijk binnen deze Lean-Agile structuur zodat het praktische UX-proces in eerste instantie niet meteen helemaal duidelijk is. Maar door zorgvuldig te bespreken en te plannen, kun je SAFe-principes toepassen op UX en effectief werken met multifunctionele teams.

De basis UX-structuur binnen SAFe kan een UX-architect omvatten van het portfolioteam, informatie-architecten van het programmateam en een UX-ontwerper van elk functieontwikkelingsteam. 

Het mooie aan SAFe is dat het UX verspreidt binnen meerdere teams en stadia. SAFe zorgt ervoor dat UX eerder besproken wordt en houdt UX langer erbij betrokken tijdens de ontwikkelingsfases. Het resultaat? Een transparantere, samenwerkende aanpak tussen functieoverschrijdende teams die strategisch is uitgelijnd met organisatiedoelstellingen.

Wat is UX onderzoek?

User experience (UX) onderzoek is onderzoek dat wordt gedaan om de User Experience te verbeteren. De user experience is hoe een gebruiker met je product/website interacteert. UX onderzoek is erop gericht om de user experience zo soepel mogelijk te laten lopen en om ervoor te zorgen dat je alle pijnpunten weghaalt voor de gebruiker.

UX-onderzoek uitvoeren in de SAFe-structuur

Het uitvoeren van UX in een Scaled Agile Framework vereist wat aanpassing, maar het is het waard. Als het goed wordt uitgevoerd, leidt SAFe tot een betere uitlijning, meer transparantie en een hogere kwaliteit. 

Probeer deze beste praktijken eens uit om UX-onderzoek uit te voeren binnen het Scaled Agile Framework. 

Lijn UX onderzoek uit met jouw bedrijfsstrategie

SAFe is gericht op uitlijning op elk niveau en gedurende elke ontwikkelingsfase. Als uw project niet in de bedrijfsstrategie en de gebruikerswaarde past, zal uw uiteindelijke output minder effectief zijn.

Zorg er tijdens het doen van UX-onderzoek voor dat u de bedrijfswaarde identificeert en verbindt met uw voorgestelde projecten. 

Professionele tip: Optimaliseer het UX onderzoeksproces door een inventaris van knelpunten te maken en de bijbehorende bedrijfswaarde. Met andere woorden, geef aan hoe het bedrijf baat heeft bij de aanpak van elk probleem (zoals kostenbesparingen of inkomstengroei).   

Voorkom teamsilo's 

Een van de grootste troeven van SAFe is de nadruk op functieoverschrijdend teamwork en het verbinden van silo's. 

UX moet aan de basis samenwerken met elke ontwikkelingsfase. Wijs minimaal één UX-onderzoeker toe aan elk productteam. Als je niet genoeg mensen hebt, kunnen je onderzoekers tussen de teams zweven.

Door te integreren met uw productteams kan UX meer productexpertise ontwikkelen en een verstandhouding opbouwen met ontwikkelaars. Hoe meer tijd je doorbrengt met de product- en ontwikkelingsteams, hoe eerder zij aanbevelingen vertrouwen en op je input bouwen.

Verbeter PI-planning 

PI-planning staat voor Program Increment Planning. PI-planningssessies vinden het hele jaar door plaats en brengen meerdere teams samen met dezelfde Agile Release Train om een gedeelde visie uit te lijnen, functies te bespreken en teamoverschrijdende afhankelijkheden vast te stellen. PI-planning is van groot belang voor het implementeren van een succesvoll SAfe-raamwerk.

PI-planning helpt grootschalige organisaties ontwikkelingssilo's af te breken zodat er communicatie en afstemming is op gedeelde doelen. Zonder deze afstemming worden teams gedwongen te strijden om middelen en budget en kunnen ze uiteindelijk werk produceren dat onbedoeld de projecten van andere teams beïnvloedt. 

Iedereen komt bijeen tijdens de PI-planning om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, waaronder UX. 

Om de PI-planningssessie te optimaliseren, werk je met productmanagers samen om hun prioriteiten goed te begrijpen. Vergelijk de product- en onderzoeksroadmaps om eventuele hiaten te ontdekken. Dit zal helpen relevante verhalen te ontwikkelen die overeenkomen met de productdoelen. 

Professionele tip: een online whiteboard zoals Lucidspark maakt het gemakkelijk voor meerdere verspreide teams om in realtime samen te werken om te brainstormen en de Agile-release-roadmap te plannen. Een PI-planningsbord helpt functies, afhankelijkheden en mijlpalen visualiseren terwijl je tegelijkertijd volgt welk werk moet worden uitgevoerd en wie er verantwoordelijk voor is.

agile framework op schaal
Voorbeeld van PI-planningsbord (klik op de afbeelding om online aan te passen)

Leveren op aanvraag 

Voortdurend, waardegericht, on-demand werk is van groot belang voor SAFe. Een on-demand levering benadrukt UX-design dat altijd klaar staat om te worden gelanceerd of in een nieuw project duikt om nieuwe bedrijfsbehoeften aan te pakken. 

Vergeet niet dat leveringen op aanvraag niet bedoeld zijn om UX te veranderen in een productielijn voor design. In plaats daarvan moet UX nauw worden geïntegreerd en afgestemd op productbeheer om een gezamenlijk ontwerpproces te vergemakkelijken. Door je productteam in te lichten over design en nauw samen te werken om projecten te ontwikkelen, kun je een omgeving van voortdurend leren en leveren creëren. 

Werk samen met productmanagers en IT 

Dit hebben we al vermeld, maar het is het herhalen waard. SAFe draait om samenwerking en afstemming. Voor UX betekent dit dat men elkaars belangrijke partner wordt voor de planning, ontwikkeling en levering van teamoverschrijdende functies.

Werk samen met productbeheer en IT. Zie jezelf als ontwerpdocent, begeleider en leider. Dit verbetert niet alleen de communicatie tussen functieoverschrijdende teams, maar leidt ook tot een betere synchronisatie binnen het ontwikkelingsproces zelf.

Laat genoeg tijd over voor je design

Ontwerpen op verzoek is niet hetzelfde als het "net op tijd" ("Just in Time") leveringsmodel. UX-designers werken het beste als zij veel doorlooptijd hebben om te herhalen en nog eens te herhalen. 

Om dit te bereiken, moet het programmateam goed communiceren met de ontwerper van het functieteam zodat deze bij aanvang voldoende context heeft om meteen aan de slag te kunnen. Als jij je UX-team kunt positioneren dat ze al vroeg meedoen, hebben zij genoeg tijd over om het design daar te krijgen waar ze het nodig hebben en al een of twee sprints voorafgaand aan de ontwikkeling aan de volgende herhaling te gaan werken. 

Verdeel en heers—splits de verantwoordelijkheden 

Om UX-onderzoek en -design naadloos te laten samengaan met SAFe, kan UX niet worden omgebogen in de voorschrijvende aard van SAFe. Te rigide werken kan een UX-knelpunt creëren dat alle productie vertraagt.

Een eenvoudige manier om het proces te stroomlijnen is het splitsen van de UX-verantwoordelijkheden in beheersbare, duidelijk definieerbare taken en deze te verdelen onder het UX-team. Door de UX-werklast te verdelen, kan iedereen flexibeler werken en de bal aan het rollen houden bij de ontwikkeling.  

Voer talloze gebruikerstests en bruikbaarheidstests uit

Frequente gebruikerstests zijn de sleutel tot UX-onderzoek en een essentieel onderdeel van het realiseren van de waarde van continue verbetering binnen SAFe. 

Geef gebruikerstests en bruikbaarheidstests prioriteit gedurende het onderzoeks- en ontwerpproces. Veelvuldig testen betekent een betere herhaling en een schonere delivery zodra je klaar bent om te verzenden.

UX lijkt niet direct te passen bij Agile. Onder de juiste omstandigheden en met de juiste aanpak, kan UX het echter heel goed doen binnen een Scaled Agile Framework.

gebruikersenquêtes

Nu is het uw beurt! Gebruik een sjabloon voor een PI-planningsbord om afhankelijkheden en mijlpalen visueel te maken om het werk te volgen dat moet worden uitgevoerd.

Ga vandaag nog aan de slag

Over Lucidspark

Lucidspark, een virtueel whiteboard in de cloud, is een belangrijk onderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Dit geavanceerde digitale canvas brengt teams samen om te brainstormen, samen te werken en het collectieve denken te consolideren in uitvoerbare volgende stappen - en dat alles in realtime. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidspark.com.

Meld je aan voor Lucidspark en breng je beste ideeën aan het licht

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Bedrijf
 • Contact met sales
PrivacyJuridischCookie-instellingenCookiebeleid
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.